Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016
Fafo-rapport 2018:08
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll
Fullt og helt, ikke stykkevis og delt?
Den norske permitteringsordningen i et komparativt perspektiv
Fafo-rapport 2018:11
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:12
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2018:09
Jon M. Hippe og Pål Lillevold
Ikke som forventet
Fripoliseproblemet i det norske pensjonssystemet
Fafo-rapport 2018:13
Kristin Jesnes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2018:10
Therese Saltkjel og Johan Røed Steen
Arbeidsrettede tiltak
Oversikt og erfaringer fra varehandelen
Fafo-rapport 2017:28
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:02
Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen
Et trygt sted å vente
Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige
Fafo-rapport 2018:05
Fafo-report 2017:24
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen
Fra deltakelse til mestring
Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Fafo-rapport 2018:04
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt
Fafo-report 2018:06
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
På egne bein
Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift
Fafo-rapport 2018:03
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering
Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket
Fafo-rapport 2018:01
Inger Lise Skog Hansen
NAV i fengsel
En følgeevaluering av innsattes tilgang til NAV-tjenester
Fafo-rapport 2017:37
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Verneombudsordningen i en ny tid
Erfaringer fra bygg og anlegg
Fafo-rapport 2017:35
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2017:27
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
På prøve
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017
Fafo-rapport 2017:36
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:25
<<  4 5 6 7 8 [910 11 12 13  >>