Diskriminering og ekskludering av etniske minoriteter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Diskriminering og ekskludering av etniske minoriteter

Kontakt

Likestilling er en grunnverdi i det norske samfunnet. Diskriminering er handlinger som med eller uten hensikt skaper urettmessig ulikhet mellom borgere. Eksemplevis at søkernes kjønn, hudfarge eller seksuelle legning, får betydning for hvem som får jobb. Diskriminering er forbudt ved lov i den såkalte diskrimineringsloven.

Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2018:01
Fafo-notat 2016:26
Fafo-notat 2015:13
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2014:33

Birkelund, G. E., Chan, T. W., Ugreninov, E., Midtbøen, A. H. & Rogstad, J.

Do terrorist attacks affect ethnic discrimination in the labour market?
Evidence from two randomized field experiments

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

Den utdannede, den drepte og den glemte
Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Barnefattigdom og sosial deltakelse