Skip to main content

Kunnskap om parolene 1. mai

Fafo forsker på en rekke av temaene som løftes fram på arbeidernes dag. Her følger en oversikt over ressursene vi kan tilby for å forstå mer av bakgrunnen for slagord og paroler.


Foto: GGAADD / Wikimedia Commons

1. mai-togene preges av såkalte paroler. Dette er faner med egne budskap man kan velge å marsjere under, for å støtte denne saken. Se eksempelvis parole-listen til LO Oslo for oppdaterte eksempler.

Temaene som løftes vil variere fra år til år. Men kampsaker innen arbeidslivet vil naturlig nok stå sentralt for mange paroler. Så også bredere samfunnstematikk som sosiale rettigheter, velferd og internasjonale spørsmål.

Denne tematikken ligger i kjernen av mye av Fafos forskning. Nedenfor presenterer vi derfor noe av vår kunnskap som kan være relevant for mange 1. mai-paroler.

Trykk på overskriftene under for å få oversikten over publikasjoner, arrangementer og annen formidling.

1. Arbeidstid

Foto: GGAADD / Wikimedia Commons

Arbeidstid var utgangspunktet for 1. mai. Dagen ble satt av for demonstrasjoner i kampen for 8-timersdagen. Denne arbeidstida ble etter hvert internasjonal standard, men temaet har forblitt et av de mest sentrale for fagbevegelsen. Tariffavtalene har som regel fyldige avtale-punkt om dette.

Den daglige arbeidstida er ikke hele historien. Man kan også si at årlig arbeidstid har stått sentralt for fagbevegelsen, først og fremst gjennom kampen om ferie. Også ulike reguleringer av avspasering og utvidet rett til fridager når man jobber i turnus eller med særlig belastende oppgaver er et sentralt anliggende for fagforeningene og mange tariffavtaler.

At 8-timersdagen er arbeidslivets standard er heller ikke naturgitt. Mange – også på 1. mai – argumenterer for at 6-timersdagen bør være neste stopp. Det vises gjerne til økende digitalisering og automatisering som en påvirkende kraft for at arbeidstakerne kan jobbe mindre – eller bør jobbe mindre, slik at flere kan dele på et antatt krympende antall arbeidsoppgaver.

Foto: GGAADD / Wikimedia Commons

Rapporter og notater

Kjapt og enkelt om arbeidstid

På Arbeidslivet.no forsøker vi å gi en kjapp og enkel inngang til forskning og kunnskap om arbeidsmarkedet. Her er «arbeidstid» et eget samletema. Vi har en egen intro-artikkel om temaet, som gir en innføring i sentrale begreper, ordninger og noe historisk bakgrunn.

En annen artikkel tilbyr en oversikt over regler for arbeidstid i Norge – de konkrete grensene som lover og tariffavtaler setter for hvor lenge man kan jobbe.

Noen øvrige artikler, i hovedsak basert på Fafos egen forskning:


2. Faste stillinger

Foto: GGAADD / Wikimedia Commons

Faste stillinger handler om å være ansatt uten tidsbegrensning, og der du jobber innen en forutsigbar ramme for arbeidstid og lønn. Motsatsen vil være midlertidig stilling, utleie/innleie, tilkallingskontrakt, selvstendig næringsdrivende eller lignende. Som fast ansatt vil du normalt ha en tryggere arbeidsrettslig (stillingsvern) og økonomisk situasjon (enklere å få banklån, forutsigbar pensjonssparing og lignende).

Fafo benytter begrepet arbeidstilknytting som en sekkebetegnelse på de ulike måtene man kan utføre arbeid for en arbeidsgiver eller oppdragsgiver.

I de senere år har vi sett spirene til en ny arbeidstilknytting, iallfall rent teknologisk, nemlig såkalt plattformarbeid. Dette er arbeid utført gjennom digitale plattformer, men der det ofte ikke er snakk om ansettelser. Fafo har forsket bredt på dette fenomenet, i tillegg til de mer tradisjonelle formene for arbeidstilknyttinger.

Foto: GGAADD / Wikimedia Commons


Faste stillinger: Rapporter og notater


Faste stillinger: Arrangementer med video

 • Torsdag 14. desember 2023

  Ansatte i usikre jobber har mindre tro på demokratiet

  Fafo-webinar
 • Onsdag 27. september 2023

  Hvilke utfordringer skaper nye regler for innleie av arbeidskraft?

  Fafo Østforum webinar
 • Fredag 9. juni 2023, kl. 09.00–11.00

  Hva betyr den økende vikarbruken for helse- og omsorgstjenestene?

  Fafo-seminar med rapportlansering
 • <h3>Fafo Østforum</h3>
<p>er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er <a href="http://fafooestforum.no/index.php/nyheter" target="_blank" rel="noopener noreferrer" dir="ltr">nyhetstjeneste</a> og <a href="http://fafooestforum.no/index.php/seminarer" target="_blank" rel="noopener noreferrer" dir="ltr">seminarer</a> – dette var arrangement nr. 88. <a href="http://www.fafooestforum.no/index.php/om-oss/pamelding-nyhetsbrev?acm=668_139" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bestill nyhetsbrev.</a></p>
Østforum har i dag 23 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder <a href="mailto:amo@fafo.no" target="_blank">Anne Mette Ødegård</a>. Les mer på <a href="https://fafooestforum.no/index.php/om-oss/om-fafo-ostforum" target="_blank" rel="noopener noreferrer" dir="ltr">nettsidene til Fafo Østforum</a>
  Torsdag 3. mars 2022, kl. 14.00–16.00

  Vil innleieforbud løse problemene i bygningsbransjen?

  Fafo Østforum seminar

3. Velferdsstaten

Foto: GGAADD / Wikimedia Commons

Velferdsstaten omhandler mangt, men er aktuelt for flere av parolene som løftes høyest i 1. mai-togene.

Dette omhandler blant annet privatisering og konkurranseutsetting av offentlige eiendeler og tjenester  («velferdsprofitt»), og den generelle balansen mellom offentlig og privat sektor. Underliggende vil dette kunne også handle om universelle rettigheter versus et system som i større grad speiler sosiale forskjeller.

Anbudspolitikken kan også bli kritisert for hvordan de konkret er utformet, idet ren priskrig fort kan ramme arbeidstakeres (opparbeidede) rettigheter.

Paroler vil også kunne ta tak i boligpolitikk, stønader og lignende velferdsorienterte spørsmål som ikke er direkte knyttet til arbeidslivet eller næringslivet. De vil også kunne peke på behov for å hjelpe sårbare grupper i samfunnet.

Fafo har lang fartstid på å forske både kvalitativt og kvantitativt på velferdsstaten, offentlige virksomheter og grupper som faller utenfor.

Foto: GGAADD / Wikimedia Commons

Rapporter og notater

Arrangementer med video

 • Torsdag 8. februar 2024, kl. 14.00–15.30

  Hva med arbeidsinnvandrerne i et presset boligmarked?

  Seminar i regi av Fafo Østforum og BOVEL – Senter for bolig- og velferdsforskning
 • Fredag 13. oktober 2023 kl. 10:00– 12:00

  Bostedsløshet – menneskene bak tallene

  Lanseringsseminar
 • <h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 15px; margin-bottom: 5px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color: #505050; font-size: 22px; line-height: 24px;">Praktisk info</h3>
<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; line-height: 1.3; color: #111111; font-family: 'Roboto Slab', sans-serif;">Begrenset antall plasser i vårt auditorium. Ubegrenset antall seere på Fafo-tv. Ved påmelding, velg om du vil komme til Fafo eller følge sendingen.</p>
<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; line-height: 1.3; color: #111111; font-family: 'Roboto Slab', sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; margin-bottom: 0px;">Informasjon til dere som ønsker å være publikum i Fafos lokaler:</span></p>
<ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; list-style-position: initial; list-style-image: initial; line-height: 1.6rem; color: #111111; font-family: 'Roboto Slab', sans-serif;">
<li style="box-sizing: border-box;">Frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra kl. 08.15.</li>
<li style="box-sizing: border-box;">Seminaret finner sted kl. 08.30–09.45. Det er gratis og åpent for alle.</li>
<li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;">Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo S, Grønland eller Tøyen T-banestasjon. Buss 37 stopper nedenfor politihuset. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. <a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=59.91130&mlon=10.76806#map=19/59.91130/10.76806&layers=N" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: #149bbb; font-weight: 600; margin-bottom: 0px;">Kart</a></li>
</ul>
<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; line-height: 1.3; color: #111111; font-family: 'Roboto Slab', sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; margin-bottom: 0px;">Informasjon til dere som vil se direktesendingen på Fafo-tv:</span></p>
<ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; list-style-position: initial; list-style-image: initial; line-height: 1.6rem; color: #111111; font-family: 'Roboto Slab', sans-serif;">
<li style="box-sizing: border-box;">Sendingen starter kl. 08.30.</li>
<li style="box-sizing: border-box;">Du kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.</li>
<li style="box-sizing: border-box;">Du kan også se opptak i ettertid.</li>
<li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;">Sendingen er tilgjengelig for alle, men kun de påmeldte får tilsendt lenker til presentasjonene.</li>
</ul>
  Onsdag 1. mars 2023, kl. 08.30–09.45

  Ett år med flyktninger fra Ukraina

  Fafofrokost
 • <h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 15px; margin-bottom: 5px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 400; color: #505050; font-size: 22px; line-height: 24px;"> </h3>
  Onsdag 15. februar 2023, kl. 08.30–09.45

  Veldedighet i velferdsstaten

  Fafofrokost med rapportlansering
 • Onsdag 9. november 2022, kl. 08.30–09.45

  Hvem skal levere velferdstjenestene?

  Fafofrokost
 • Tirsdag 28. september 2021, kl. 14.00–15.30

  Flere lavlønte i Norge: Hvem er de – og hva kan egentlig gjøres?

  Rapportlansering i regi av Fafo og Senter for lønnsdannelse

4. Internasjonal solidaritet

Foto: Scossargilbert/Wikimedia CC 2.0

Internasjonal solidaritet var allerede fra begynnelsen på slutten av 1800-tallet en grunnleggende bestanddel av 1. mai. Arbeiderbevegelsen ble raskt internasjonalt orientert, både organisasjonelt og tematisk, gjennom å kjempe for mer eller mindre de samme sakene i ulike land.

Å avgrense denne tematikken er selvsagt vanskelig, men man kan grovt tredele 1. mai-parolene inn i overordnede internasjonale spørsmål som atomvåpen, nedrustning og fredsarbeid, konkrete konflikter som Israel-Palestina, samt kampsaker som gjelder flyktninger og sårbare migranter som kommer til Norge og Europa.

Fafo har en egen forskergruppe som forsker på internasjonale spørsmål.

Foto: Scossargilbert / Wikimedia

Rapporter og notater


Arrangementer med video

 • Onsdag 1. mars 2023, kl. 08.30–09.45
  Onsdag 1. mars 2023, kl. 08.30–09.45

  Ett år med flyktninger fra Ukraina

  Fafofrokost
 • Tirsdag 24. januar 2023, kl. 08.30–10.00
  Tirsdag 24. januar 2023, kl. 08.30–10.00

  Hvilket Kina møter vi i harens år?

  Lang Fafofrokost
 • Torsdag 1. desember 2022, kl. 13.00–15.30
  Torsdag 1. desember 2022, kl. 13.00–15.30

  Markering av verdens aidsdag, 2022

  HivNorge og Fafo inviterte til seminar
 • Tuesday 20 September 2022, 08:30–09:45
  Tuesday 20 September 2022, 08:30–09:45

  How are refugees selected for resettlement?

  Fafo breakfast
 • Tirsdag 29. mars 2022, kl. 09.00–12.30
  Tirsdag 29. mars 2022, kl. 09.00–12.30

  Flyktninger fra Ukraina – er vi klare til å hjelpe?

  Fafo-seminar

5. EU, EØS, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

GGAADD, CC BY-SA 2.0 / Wikimedia Commons. Bildet er beskåret.

EØS-avtalen, som er den mest omfattende avtalen Norge er med i, trådte i kraft i 1994. Gjennom EØS-avtalen har Norge overtatt hele EU-retten på blant annet arbeidslivets område.

Norges tilknytting til EU gjennom EØS-avtalen er et tilbakevendende tema for debatt i fagbevegelsen og samfunnet for øvrig. Dette handler gjerne om balansen mellom nasjonal selvråderett og EUs reguleringer. Særlig ved innføringen av nye direktiver kan konflikten blusse opp igjen.

Norges handlingsrom innenfor EØS-avtalen er også et tilbakevendende tema.

Tross opphetet debatt, vedblir EØS-avtalen å ha støtte blant et flertall av vanlige nordmenn så vel som politikere.

Særlig siden EU-utvidelsen i 2004 har arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og useriøsitet vært en bekymring i Norge. Forskjellene i lønnsnivå mellom Norge og de nye medlemslandene medførte muligheter for å utnytte arbeidsinnvandrere som søkte seg til Norge for å tjene mer penger enn de ville ha gjort i hjemlandet.

Ved siden av konsekvenser utnytting ofte har for arbeidsinnvandrerne selv, medfører det også lønnspress overfor andre arbeidstakere i samme bransje, samt konkurransevridning som går på bekostning av seriøse bedrifter som følger alle regler og normer.

En rekke mottiltak har blitt innført, men problemene rapporteres fremdeles som relativt store i enkelte deler av arbeids- og næringslivet.

FOTO: GGAADD / Wikimedia Commons

Rapporter og notater


Arrangementer med video

 • Thursday, 11 April 2024

  Third country posted workers flying under the radar

  Fafo-webinar
 • Torsdag 8. februar 2024, kl. 14.00–15.30

  Hva med arbeidsinnvandrerne i et presset boligmarked?

  Seminar i regi av Fafo Østforum og BOVEL – Senter for bolig- og velferdsforskning
 • Tirsdag 12. desember 2023

  Tall og statistikk om arbeidsinnvandring til Norge 2023

  Fafo Østforum webinar
 • Torsdag 30. november 2023, kl. 14.00–15.30

  Forbudet mot lønnstyveri – et slag i lufta?

  Fafo Østforum seminar
 • Onsdag 27. september 2023

  Hvilke utfordringer skaper nye regler for innleie av arbeidskraft?

  Fafo Østforum webinar
 • Onsdag 7. juni 2023, kl. 13.00–15.00

  Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

  Fafo Østforum seminar
 • Torsdag 30. november 2017, kl 14-16

  Arbeidsinnvandring - statistikk og levekår

  Fafo Østforum seminar
 • Tirsdag 26. september 2017, kl 14-16

  Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

  Fafo Østforum seminar

Kjapt og enkelt om EU, EØS, sosial dumping og a-krim

Fafo Østforum ha en egen nyhetstjeneste med daglige oppdateringer om arbiedsinnvandring. I tillegg er det utarbeidet en rekke faktasider om sentrale overordnede tema, samt egne faktaflak om mer spesifikke tema.

På Arbeidslivet.no er særlig to samletema aktuelle: arbeidsinnvandring og EU og EØS. et eget samletema.

Vi har en egen intro-artikkel med tall-oversikt over utviklingen.


6. Yrkesfagene

GGAADD, CC BY-SA 2.0 / Wikimedia Commons. Bildet er beskåret.

Fagopplæringen er en del av utdanningssystemet. Læringen skjer dels i skolen, og dels i bedrift.

Fagopplæringen leder fram til et fagbrev. Dette utgjør en formell yrkesfaglig kompetanse på videregående skole-nivå.

Fagopplæring er ikke bare en del av utdanningssystemet. Det er også en måte for bedriftene å utvikle kompetanse i arbeidslivet på. Læringen i bedrift er systematisert og gir formell kompetanse.

Lærlingordningen gir bedriften et betydelig ansvar for at lærlingen får en opplæring som gjør ham/henne i stand til å ta fagbrev. Som lærling er man ansatt i lærebedriften, og ikke kun en utplassert elev som skolen har ansvar for.

Omtrent halvparten av alle søkere til videregående skole søker seg til et yrkesfag.

Frafall vekker bekymring. Tross høye søkertall, er det en liten andel per kull som har fullført og bestått et yrkesfag innen fem år etter at de startet.

De øvrige har enten gått over til studieforberedende utdanningsprogram underveis og har lyktes med å fullføre med studiekompetanse, eller har verken fullført yrkesfag eller studieforberedende program innen fem år.

Betydningen av yrkesfagene er det få som snakker ned, men rekrutteringen innen enkelte sentrale fagutdanninger er lavere enn behovet.

FOTO: GGAADD / Wikimedia Commons

Rapporter og notater


Arrangementer med video

 • Mandag 4. desember 2023

  Har arbeidslivet innflytelse på yrkesfagene?

  Fafo-webinar i samarbeid med LO
 • Mandag 12. desember 2022, kl. 13.00–15.00, med etterfølgende mingling til kl. 16.00

  Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?

  Fafo-seminar
 • Tirsdag 19. oktober 2021, kl. 08.30–09.45

  Fagarbeidere er viktige for innovasjon

  Fafofrokost med rapportlansering
 • Tirsdag 4. mai 2021, kl. 09.00–10.15

  Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning

  Fafo-webinar med rapportlansering

Mer om 1. mais historie kan du lese i vår artikkel på Arbeidslivet.no.