Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Anne Inga Hilsen
| +47 92662169

Forsker

    PhD, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
    Cand. sociol., Universitetet i Oslo

    Førsteamanuensis i helsefremmende arbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge 

Forskningstema
Anne Inga Hilsen
Brydon-Miller, M. & Hilsen, A. I. (2016). Where Rivers Meet: Exploring the Confluence of Ecofeminism, Covenantal Ethics, and Action Research. In M. Phillips & N. Rumens (eds.),  Contemporary Perspectives on Ecofeminism. Routledge.
Mary Brydon-Miller og Anne Inga Hilsen
Hilsen, A. I. & Helvik, T. (2014). The construction of self in social medias, such as Facebook. AI & SOCIETY, 29(1), 3-10.
Anne Inga Hilsen and Tove Helvik
Hilsen, A. I. (2014). Covenantal Ethics. I D. Coghlan & M. Brydon-Miller (red.), The SAGE Encyclopedia of Action Research. Sage.
Anne Inga Hilsen

A.I. Hilsen & T. Midtsundstad (2014). Seniorpolitikk – behov for nytt kart og kompass? Søkelys på arbeidslivet, vol. 31 (1-2):157-182.

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad
Hilsen, A. I. & Salomon, R. (2012). Retirement – Not Necessarily a Farewell to Work Life. Sociologia del lavoro 125 / 2012. Special issue: Ageing Workforce. The State of the Debate in Europe. Milano: FrancoAngeli.
Anne Inga Hilsen and Robert Salomon
Ennals, R. & Hilsen, A. I. (2012). Older workers: a suitable case for circles? AI & Society, 24(1).
R. Ennals & Anne Inga Hilsen
Hilsen, A. I. (2011). Balancing Power – The Give and Take of Tripartism in Transition Economies. I H. S. Desivilya & M. Palgi (red.), The Paradox in Partnership: The Role of Conflict in Partnership Building (s. 24-35). AG Bussum: Bentham Science Publishers.
Anne Inga Hilsen
Salomon, R. & Hilsen, A. I. (2011). A Three Phase Perspective on Senior Policies. I R. Ennals & R. Salomon (red.), Older Workers in a Sustainable Society. Labour, Education & Society. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Vol. 21.
Robert Salomon og Anne Inga Hilsen
Ennals, R. & Hilsen, A. I. (2011). Older Workers: The Jam in the Sandwich. I R. Ennals & R. Salomon (red.), Older Workers in a Sustainable Society. Labour, Education & Society. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Vol. 21.
Richard Ennals og Anne Inga Hilsen
Reichborn-Kjennerud, K., Gamperiene, M. & Hilsen, A. I. (2011). Make Me an Offer I Can’t Refuse – Do Extra Days off Contribute to Seniors Staying at Work longer? I R. Ennals & R. Salomon (red.) Older Workers in a Sustainable Society. Labour, Education & Society. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Vol. 21.
Reichborn-Kjennerud, K., Gamperiene, M. & Hilsen, A. I.
Hilsen, A. I. (2008). Industrial action research in a hierarchic, bureaucratic organisation – a discussion of tacit organisation theory embedded in scientific practice. I A. M. Berg & O. Eikeland (red.), Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society (s. 143-165). Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Vol. 9.
Anne Inga Hilsen
Hilsen, A. I. & Ennals, R. (2007). Virtual links: intergenerational learning and experience sharing across age divides and distances. AI & Society, 23(1), 33-40.
Anne Inga Hilsen og Richard Ennals
Hilsen, A. I. (2006). And they shall be known by their deeds - Ethics and politics in action research. Action Research, 4(1), 23-36.
Anne Inga Hilsen

2018

Engagement - including the elderly's participation in work and working life

Midtsundstad, T. & Hilsen, A.I. (2018). Engagement - includig the elderly's participation in work and working life. Kort presentasjon av policynotat på JPI-MJBL-konferansen i Venezia, 4. oktober 2018.

Tove Midtsundstad & A.I. Hilsen

2017

Working environment and work retention

Poulsen, O.M.,.Fridriksson, J.F.,Tomasson, K., Midtsundstad, T., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K. and Albin, M. (2017). Working environment and work retention. TemaNord 2017: 559. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

2016

Virksomheter verdsetter seniorer, men søker også ny kompetanse og aldersmangfold

Hilsen, A. I. & Tofteng, M. (2016). Virksomheter verdsetter seniorer, men søker også ny kompetanse og aldersmangfold. I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (s. 66-73). Rapport nr. 50 -2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

A.I. Hilsen og M. Tofteng

2016

Seniorene trives på jobben

Tofteng, M. & Hilsen, A. I. (2016). Seniorene trives på jobben. I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (s. 56-65). Rapport nr. 50 -2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

M. Tofteng og A.I. Hilsen

2015

National Report Norway

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen (2015). National Report Norway. In: Hasselhorn HM, Apt W (2015). Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges. Research Report. Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS) and Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA). BMAS/ BAuA, Berlin.

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

2015

Human resource management and interventions

Hilsen, A. I. and T. Midtsundstad (2015). Domain: Human resource management and interventions, In: Hasselhorn HM, Apt W (2015), Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challanges. Research Report. Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS) and Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA). BMAS/ BAuA, Berlin.

A. I. Hilsen and T. Midtsundstad

2013

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien
Terjesen, H. C. Aa. & Hilsen, A. I. (2013). Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien. AFI-FoU 2013.
Hans Christoffer Aargaard Terjesen og Anne Inga Hilsen

2012

Seniorpolitikk i store virksomheter - følgeevaluering ved St. Olavs Hospital
Hilsen, A. I. (2012). Seniorpolitikk i store virksomheter - følgeevaluering ved St. Olavs Hospital. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:15.
Anne Inga Hilsen

2012

Følgeevaluering av Langtidsfrisk-arbeidet ved SI Kongsvinger
Hilsen, A. I. (2012). Følgeevaluering av Langtidsfrisk-arbeidet ved SI Kongsvinger. AFI-rapport 12/2012. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
Anne Inga Hilsen

2010

Hvis bare helsa holder...
Gamperiene, M., Hilsen, A. I. & Skarpaas, I. (2010). Hvis bare helsa holder... En kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering. AFI-notat 2010/8. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
Migle Gamperiene, Anne Inga Hilsen og Ingebjørg Skarpaas

2010

"Vi må ikke glemme at vi er høye, mørke og sterke..."
Botnen, A. & Hilsen, A. I. (2010). "Vi må ikke glemme at vi er høye, mørke og sterke..." Seniorprosjekt Sykehuset Telemark 2007-2009. AFI-notat 2010:3. Oslo: AFI.
Anlaug Botnen og Anne Inga Hilsen

2010

Samarbeid om mangfold
Hilsen, A. I. & Eggesbø, R. (red.) (2010). Samarbeid om mangfold. Håndbok for ledere. AFI-publisering. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
Anne Inga Hilsen og Reidun Eggesbø

2010

Ekstra fridager til seniorer
Reichborn-Kjennerud, K., Gamperiene, M. & Hilsen, A. I. (2010). Ekstra fridager til seniorer. Hvordan brukes de, hva betyr de og bidrar de til å holde seniorene i jobb? AFI-notat 2010/4. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
Kristin Reichborn-Kjennerud, Migle Gamperiene og Anne Inga Hilsen

2010

Seniorpolitikk – virker virkemidlene?
Hilsen, A. I. & Salomon, R. (2010). Seniorpolitikk – virker virkemidlene? AFI-rapport 4/2010. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
Anne Inga Hilsen og Robert Salomon

2009

På seniorvis
Hilsen, A. I., Olsvik, V. M. & Steinum, T. (2009). På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen. AFI-rapport 2009:4. Oslo: AFI.
Anne Inga Hilsen, Vigdis Mathisen Olsvik og Trude Steinum

2009

Omstilling. En veiledning for arbeidsgivere og ledere
Hilsen, A. I. (2009). Omstilling. En veiledning for arbeidsgivere og ledere. Temahefte for Idébanken Inkluderende Arbeidsliv. NAV: Oslo.
Anne Inga Hilsen

2008

Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom
Enehaug, H., Hilsen, A. I. & Steinum, T. (2008). Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom. Rapport fra en empirisk undersøkelse i fire virksomheter. AFI-notat 2008/5.
Heidi Enehaug, Anne Inga Hilsen og Trude Steinum

2008

Review of the Co-operation between NHO and APINDO 2003-2007
Hilsen, A. I. & Amble, N. (2008). Review of the Co-operation between NHO and APINDO 2003-2007. Evaluering for NHO. Oslo: AFI.
Anne Inga Hilsen og Nina Amble

2008

Network Conference for Entrepreneurial Women
Hilsen, A. I. (2008). Network Conference for Entrepreneurial Women. Oppsummeringsrapport for NHO. Oslo: AFI.
Anne Inga Hilsen

2007

Capacity Building for Employers’ Organization on Productivity and Competitiveness
Salomon, R, Hilsen, A. I. & Whist, E. (2007). Capacity Building for Employers’ Organization on Productivity and Competitiveness. Report to International Labour Organization following the Independent Final Evaluation. Oslo: AFI.
Robert Salomon, Anne Inga Hilsen og Erik Whist

2007

Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd)
Steinum, T., Hilsen, A. I. & Bull, H. (2007). Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd). AFI-notat 10/2007. Oslo: AFI.
Trude Steinum, Anne Inga Hilsen og Helga Bull

2006

Fortellinger om å få det til
Hilsen, A. I. & Strand, B. E. (red.) (2006). Fortellinger om å få det til. Rapport fra Livsfaseprosjektet i privat sektor, et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. Oslo: AFI.
Anne Inga Hilsen og Britt Elin Strand

2006

Fortell meg at jeg er ønsket!
Hilsen, A. I. & Steinum, T. (2006). Fortell meg at jeg er ønsket! Sluttrapport fra Livsfaseprosjektet i trygdeetaten, et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. AFIs rapportserie 2/2006.
Anne Inga Hilsen og Trude Steinum

2006

Utredning om seniorer og omstilling

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik (2006), Utredning om seniorer og omstilling. AFI-rapport. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

2012

Seniortiltakene – vet vi hva som virker?

A.I. Hilsen og T. Midtsundstad (2012), "Seniortiltakene - vet vi hva som virker?" Artikkel publisert på SSPs nettsider, 30.mai 2012.

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

2011

En langtidsfrisk arbeidsplass – fortellingen om et sykehus som går nye veier
Hilsen, A. I. (2011). En langtidsfrisk arbeidsplass – fortellingen om et sykehus som går nye veier. Kronikk i Velferd, årgang 100, utg. 5/2011, 26-28.
Anne Inga Hilsen

2009

"Go for a senior"
Hilsen, A. I. (2009). "Go for a senior": From work ability to senior resources, changing perceptions of seniors in working life. Doctoral Theses at NTNU 2009:78. NTNU.
Anne Inga Hilsen