logo fafo 194x64
Anne Hege Strand

Forsker

Ph.d., Sosiologi, Universitetet i Bergen

Arbeidsområder

Velferdsstaten, kjønn, familie, økonomiske levekår og fattigdom, kryss-nasjonale studier av husholdsøkonomi

.

Publisering

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

 • Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
  Intervjuundersøkelse i tre virksomheter på Agder
  Fafo-notat 2018:23
 • Anne Hege Strand
  Rapportering av tilskudd til styrking og utvikling av tjenester i bolig for bostedsløse. Tabellnotat for 2011
  Fafo-notat 2012:11
 • Anne Hege Strand
  Rapportering fra kommuner og bydeler som får tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet
  Fafo-notat 2012:06

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B