Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Tove Mogstad Aspøy
| +47 41645792

Forsker

    Master i sosiologi

Forskningstema
Tove Mogstad Aspøy

Aspøy, T. M. & Nyen, T. (2017). Short-Term Benefits, Long-Term Harm? Alternative Training to Apprenticeships in Norway. IJRVET, 4(4).

Tove Mogstad Aspøy and Torgeir Nyen

Tønder, A. H. & Aspøy, T. M. (2017). When Work Comes First: Young Adults in Vocational Education and Training in Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 4(3), 270-288. 

Anna Hagen Tønder & Tove Mogstad Aspøy
Birkelund, G. E., Rogstad, J., Heggebø, K., Aspøy, T. M. & Bjelland, H. F. (2014). Diskriminering i arbeidslivet - Resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Sosiologisk tidsskrift, 22, 352-382.
Gunn Elisabeth Birkelund, Jon Rogstad, Kristian Heggebø, Tove Mogstad Aspøy og Heidi Fischer Bjelland