Elin Svarstad
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Elin Svarstad

Forsker

    Siviløkonom, Handelshøyskolen ved HiOA

Forskningstema:
Lønn og lønnsdannelse, Tariffavtaler og lovreguleringer, Ytringsfrihet og varsling

Arbeidslivsorganisering, kollektive partsforhold, lønnsdannelse og forhandlinger, lønn og lønnssystemer, varsling.

+47 92093546
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:18
Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:14
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2019:12
Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:05
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:11
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:17
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:16
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2018:32
Elin Svarstad og Johannes Oldervoll
Fafo-notat 2018:12
Kristin Jesnes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2018:10
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2017:04

Inger Marie Hagen & Elin Svarstad

15 år med anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
– fortsatt aktive direktører og passive styrer?

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Avsluttes: 2020
tirsdag, 30 juni 2020

Prosjektleder: Mona Bråten
Avsluttes: 2018
søndag, 01 juli 2018

Prosjektleder: Kristin Jesnes
Avsluttes: 2018
onsdag, 28 februar 2018