logo fafo 194x64

Fafo-notater

Organisering og avtaler i finanssektoren

Fafo-notat 2018:02
Åsmund Arup Seip

Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 3

Fafo-notat 2018:01
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder

Behovet for spesialisthelsetjenester i Oslo

Om inntektsmodellen til Helse Sør-Øst RHF og behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus
Fafo-notat 2017:11
Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe

Konkurranseutsetting, omstilling og innflytelse i offentlig sektor

Fafo-notat 2017:13
Sissel C. Trygstad og Bård Jordfald

Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken

Fafo-notat 2017:14
Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder

Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde

Oppdatering 2010–2015 inkludert 68–70-åringer
Fafo-notat 2017:05
Roy A. Nielsen

Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende

Oppdaterte tall for 2016
Fafo-notat 2017:12
Kristine Nergaard

The impact of the working environment on work retention of older workers

National report – Norway
Fafo-paper 2017:09
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

Fafo-notat 2017:10
Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård

Elektrobransjen i tall

Fafo-notat 2017:06
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B