Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Jon Horgen Friberg
| +47 93663187

Forsker

    PhD, Sosiologi, Universitetet i Oslo

Forskningstema
Jon Horgen Friberg

Friberg, J. H. (2019). Does selective acculturation work? Cultural orientations, educational aspirations and school effort among children of immigrants in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies.

Jon Horgen Friberg

Friberg, J. H. (2019). Tvilsomme informanter, troverdig forskning? Norsk sosiologisk tidsskrift 02 / 2019 (Volum 3)

Jon Horgen Friberg

Friberg, J. H. (2019). En migrasjonsforskers bekjennelser. Tidsskrift for samfunnsforskning 01 / 2019.

Jon Horgen Friberg

Friberg, J. H. & Tyldum, G. (2019). Rumensk tiggemigrasjon i et menneskehandelsperspektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning 01 / 2019.

Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum

Friberg, J. H. (2018). Poverty, networks, resistance: The economic sociology of Roma migration for begging. Migration Studies, mny038.

Jon Horgen Friberg

Friberg, J. H. & Midtbøen, A. H. (2018). The making of immigrant niches in an affluent welfare state. International Migration Review, 1-24.

Jon Horgen Friberg & Arnfinn H. Midtbøen

Friberg, J. H. & Midtbøen, A. H. (2017). Innvandrernes etterkommere: Teoretiske og komparative perspektiver. Norsk sosiologisk tidsskrift 01 / 2017 (Volum 1).

Jon Horgen Friberg og Arnfinn H. Midtbøen

Haakestad, H. & Friberg, J. H. (2017). Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry. Economic and Industrial Democracy.

Hedda Haakestad & Jon Horgen Friberg

Friberg, J. H. & Midtbøen, A. H. (2017). Ethnicity as skill: immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets. Journal of Ethnic and Migration Studies.

Jon H. Friberg & Arnfinn H. Midtbøen

Friberg, J. H. (2017). Utvidelse av kampsonen. Essay i serien "Ut av akademia 2017". Sosiologen.no.

Jon Horgen Friberg

Friberg, J. H. (2016). New Patterns of Labour Migration from Central and Eastern Europe and its Impact on Labour Markets and Institutions in Norway: Reviewing the Evidence. In J. E. Dølvik & L. Eldring (eds.), Labour Mobility in the Enlarged Single European Market. (Comparative Social Research, Volume 32) (pp 19 - 43). Emerald Group Publishing Limited.

Jon Horgen Friberg

Friberg, Jon Horgen (2016), The rise and implications of temporary staffing as a "migration industry" in Norway. Nordic Journal of Migration Research 6(2) 2016

Jon Horgen Friberg

Friberg, J.H. & Olav Elgvin (2016), Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV. Tidsskrift for samfunnsforskning 56 (03):257-284.

Friberg, J.H. & Olav Elgvin

Friberg, Jon Horgen (2015), «Fri bevegelse, økt fleksibilitet og den norske velferdsstaten: Arbeidslivsintegrasjon og bruk av sosiale ytelser blant arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sentral-Europa», Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 18, nr 3, 2015, s. 179-197.

Jon Horgen Friberg

Friberg, Jon Horgen og Hedda Haakestad (2015) «Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid». Søkelys på arbeidslivet, nr 3 2015, årgang 32, s. 182-205

Jon Horgen Friberg og Hedda Haakestad

Friberg, Jon Horgen og Anne Golden (2014), Norges største innvandrergruppe: Historien om migrasjon fra Polen til Norge og om andrespråkskorpuset AS. NOA - norsk som andrespråk. Årgang 30, 2/2014, s. 11-23.

Jon Horgen Friberg og Anne Golden
Friberg, J.H., J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins (2014), Nordic labour market institutions and new migrant workers: Polish migrants in Oslo, Copenhagen and Reykjavik. European Journal of Industrial Relations 20(1):37-53.
J H. Friberg, J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins

Elgvin, Olav og Jon Horgen Friberg (2014), Migrasjonssosiologiens svarte boks? Sosialpsykologiske prosesser i møtet mellom innvandrere og det norske samfunnet. Sosiologi i dag, Vol 44, Nr 3.

Eldring, L. og J.H. Friberg (2013), Europeisk arbeidsmobilitet: Utfordringer for de nordiske arbeidsmarkedene. Søkelys på arbeidslivet 30(1-2): 22-39.

Friberg, J. H., Tronstad, K. R. & Dølvik, J. E. (2012). Central and Eastern European labour migration to Norway. Trends, conditions and challenges. In Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment, Recent experiences from OECD countries and the European Union. OECD.

Jon Horgen Friberg, Kristian Rose Tronstad og Jon Erik Dølvik

Jon Horgen Friberg (2012), "The ‘Guest-Worker Syndrome’ Revisited?
Migration and employment among Polish workers in Oslo". Nordic Journal of Migration Research. Volume 2, Issue 4 (Nov 2012)

Friberg, Jon Horgen (2012), Culture at work: Polish migrants in the ethnic division of labour on Norwegian construction sites. Ethnic and Racial Studies Volume 35, Issue 11, 2012

Friberg, Jon Horgen (2012), The stages of migration. From going abroad to settling down: Post-accession Polish migrant workers in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies, 38(10), 1589-1605(17)

Friberg, J.H. og Lund, M. (2004), "Same same, but different: Ikke-vestlige innvandreres forhold til fagforeninger." Søkelys på arbeidsmarkedet nr 2, 2004

2013

The Polish worker in Norway : emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement
Friberg, Jon Horgen (2013), The Polish worker in Norway. Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement. Doctoral thesis. ISS, UiO. 2013

2013

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat. Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon
Friberg, Jon Horgen, Jon Erik Dølvik og Line Eldring (2013), Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa. Temanotat. Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon – VAM. Norges forskningsråd

2013

Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries.
Friberg, Jon Horgen og Line Eldring (eds.) (2013), Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries. Patterns of migration, working conditions and recruitment practices. TemaNord 2013:570. Copenhagen: Nordic Council of Ministers

2008

Den nye arbeidsinnvandringen fra øst. Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser
Dølvik, Jon Erik og Jon Horgen Friberg (2008), Den nye arbeidsinnvandringen fra øst. Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser. Background Paper for the IMER-Programme - Research in the field of Migration and Immigration The Research Council of Norway

2010

Working Conditions for Polish Construction Workers and Domestic Cleaners in Oslo: Segmentation, Inclusion and the Role of Policy
Friberg, Jon Horgen (2010), “Working Conditions for Polish Construction Workers and Domestic Cleaners in Oslo: Segmentation, Inclusion and the Role of Policy.” I:  Richard Black, Godfried Engbersen, Marek Okólski & Cristina Pantîru (eds.): A Continent Moving West? EU enlargement and labour migration from Central and Eastern Europe. Amsterdam University Press

2009

Arbeidsinnvandring fra Øst – Nye mønstre for migrasjon, sysselsetting og integrering i kjølvannet av finanskrisa?
Friberg, Jon Horgen (2009), Arbeidsinnvandring fra Øst – Nye mønstre for migrasjon, sysselsetting og integrering i kjølvannet av finanskrisa? I: Integreringskart 2009. Integrering i økonomiske nedgangstider. IMDi-rapport 7-2009

RDS and the Structure of Migrant Populations
Friberg, Jon Horgen (2014), "RDS and the Structure of Migrant Populations". Chapter 2 in Tyldum, Guri and Lisa G. Johnston (eds.), Applying Respondent Driven Sampling to Migrant Populations. Palgrave Macmillian. New York. 2014.