Globale studier

Fafos forskning på de sosiale, politiske og økonomiske sidene ved myndighetsutøvelse og spesielt utfordringene med å sikre rettigheter og sikkerhet for befolkningen. Vi ønsker å forstå hvordan individer, familier, lokalsamfunn og organisasjoner er påvirket av og møter vold og konflikter. Hva er bakgrunnen for forandringer og konflikter? Hvordan tilpasser mennesker seg til dem? Og hvordan bør politikken utformes.

Nyheter om rettigheter og sikkerhet

Forskeren forklarer: Hvorfor føder kineserne færre barn enn noensinne?

tirsdag, 21 januar 2020

Den såkalte ettbarnspolitikken er blitt avviklet i Kina, likevel stuper fødselsraten nå til det laveste nivå i landets moderne historie. Mandag 20. januar gjestet Kristin Dalen NRK P2s «Studio 2» for å forklare hvorfor det er blitt slik.

Foreslår tiltak for en renere og mer rettferdig markedsplass

mandag, 20 januar 2020

SMART er et EU-prosjekt rettet mot å gjøre produksjon og handel mer bærekraftig og ansvarlig. Denne uka arrangerer prosjektdeltakerne en rekke arrangementer i Oslo, hvor de presenterer tiltak for hvordan EU-systemet og det europeiske næringslivet kan nå dette målet. På møtet 24. januar vil Fafos Mark Taylor holde et innlegg om motstanden mot reguleringer innen globale verdikjeder generelt, samt spørsmål som gjelder produkters livsløp. Det er fri registrering til arrangementene.

Utforsker hjemmegrodde alternativer til kosttilskudd i Etiopia

fredag, 20 desember 2019

Feilernæring er utbredt blant barn i Etiopia og et program som tilbyr manglende næringsstoffer gjør dette kun i områder med gjennomgående lav matsikkerhet. I et paper beskriver Anne Hatløy med flere hvordan lokalt grodde ingredienser kan brukes som et alternativ til dagens mais- og soyablandinger i å rette opp i feilernæring blant barn mellom 6 og 59 måneder. Forskerne vil følge opp med en studie om hvordan mødrene betrakter et slikt skifte.

Kartlegger de fattigste av alle palestinske flyktninger

torsdag, 28 november 2019

Denne rapporten ser på forholdene for palestinske flyktninger med bakgrunn fra Gaza som bor i flyktningleirer i Jordan. Gjennom en kombinasjon av statistiske og kvalitative data, viser den hvordan palestinerne som bor i Jerash-leiren har betydelig verre levekår enn øvrige palestinske flyktninggrupper. Rapporten ser også på hvilke arbeids- og inntektsstrategier som tas i bruk for bedre å forstå hvordan deres mangel på statsborgerskap og tilknytting til Jerash-leiren bidrar til å forverre deres sosioøkonomiske situasjon.