Globale studier
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Fafos forskning på de sosiale, politiske og økonomiske sidene ved myndighetsutøvelse og spesielt utfordringene med å sikre rettigheter og sikkerhet for befolkningen. Vi ønsker å forstå hvordan individer, familier, lokalsamfunn og organisasjoner er påvirket av og møter vold og konflikter. Hva er bakgrunnen for forandringer og konflikter? Hvordan tilpasser mennesker seg til dem? Og hvordan bør politikken utformes.

Nyheter om rettigheter og sikkerhet

Holder innlegg om forebygging av radikalisering

tirsdag, 22 oktober 2019

Den årlige nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme arrangeres denne gang i Stavanger. Konferansen vil belyse flere tema innen blant annet høyreekstremisme og forebygging. Fafo-forsker Nerina Weiss holder, sammen med Erik Lindbæk Kruse, her et innlegg om «Radikalisering: Diskurser og effekter av radikaliseringsforebygging i Skandinavia».

Bedre, men fremdeles vanskelig for syriske flyktninger i Jordan

onsdag, 09 oktober 2019

I en ny Fafo-brief oppsummerer Åge A. Tiltnes og Guri Tyldum hvordan det går med syriske flyktninger i nabolandet Jordan. Selv om det har vært en klar forbedring innen sysselsetting og skolegang for de yngste de siste årene, er jobbene gjerne dårlig betalt og usikre og en stor andel faller ut av skole og utdanning.

Setter søkelys på arbeidstakeres rettigheter i globale verdikjeder

onsdag, 25 september 2019

Fafo-forsker Mark Taylor er medredaktør for en spesialutgave av tidsskriftet Competition and Change. Her utforskes utfordringene med å beskytte arbeids- og menneskerettigheter i globale verdikjeder, med artikler om arbeidermakt og fremveksten av større multinasjonale selskaper fra fremvoksende markeder. Tidsskriftet utforsker også rollen som kontrakter, rettssaker og medarbeiderdrevet overvåking og kontroll i styringen av bærekraft har i leverandørkjeder.

Oppdaterer kunnskapen om ernæring innen utviklingsarbeid

mandag, 24 juni 2019

Fredag lanserte regjeringen en ny handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Stikkord er mat, mennesker og miljø. På oppdrag fra Norad skal Fafo utarbeide en rapport om «ernæringsinnsats i norsk utviklingssamarbeid». Denne tar utgangspunkt i en tilsvarende rapport fra 2000 og skal lanseres høsten 2019. Et sammendrag er imidlertid allerede publisert på norad.no.