Globale studier

Fafos forskning på de sosiale, politiske og økonomiske sidene ved myndighetsutøvelse og spesielt utfordringene med å sikre rettigheter og sikkerhet for befolkningen. Vi ønsker å forstå hvordan individer, familier, lokalsamfunn og organisasjoner er påvirket av og møter vold og konflikter. Hva er bakgrunnen for forandringer og konflikter? Hvordan tilpasser mennesker seg til dem? Og hvordan bør politikken utformes.

Global helse

Fafos helserelaterte forskning fokuserer på sosiale dimensjoner av helseproblemer, inkludert ulikhet, sårbarhet, mestringsstrategier og tilpasning. Vårt mål er å fremme forskning av høy kvalitet ...

Kina

Fafo har vært aktive i Kina siden 1994 og utviklet et nært og konstruktivt samarbeid med kinesiske institusjoner. Fafos forskning i Kina fokuserer på sosial, økonomisk og politisk utvikling ...

Midtøsten og Nord-Afrika

Fafos forskning på Midtøsten og Nord-Afrika ser på dynamikken bak konflikter og fredsbygging. Vi er spesielt opptatt av hvordan sivilbefolkningen håndterer og påvirkes ...

Nye økonomier

Suksessen til fremvoksende økonomier som Kina, Brasil, Russland, India og Tyrkia endrer selve strukturene og dynamikken i internasjonale relasjoner.

Sahel og Afrika sør for Sahara

Utstrakt feltarbeid står sentralt i Fafos forskningsarbeid i Sahel og Afrika sør for Sahara. Vi kombinerer kvantitative og kvalitative metoder for å produsere kunnskap av høy kvalitet og relevans.

Utdanning, og barn som ikke går på skolen

Unesco’s Global Monitoring Report for 2014 viser at mer enn 50 millioner barn i verden fortsatt ikke går på skolen. ...

Nyheter innenfor forskningstemaet Globale studier

En artikkel basert på surveydata fra 2100 hjemmehjelper i tre kinesiske byer finner at en majoritet er kvinner med lav utdanning, jobber uten kontrakt og lov-beskyttelse, og mangler sosiale rettigheter.

Norad inviterte nylig til møte om et metodeløft i bistanden. I en kronikk i Bistandsaktuelt framhever to av direktørene Fafos randomiserte kontrollerte studie av Strømmestiftelsen i Niger: «Det kreves ikke så rent lite mot av Strømme å utføre en slik studie. Organisasjonen ga forskerne full frihet, og de designet en studie som oppfyller de mest stringente krav. Forskerne kunne ha funnet at hurtigskolene ikke virket – og de ville i så fall ha publisert nettopp det som sitt funn.»

Nå når hjemmekontor-tåka har letta, må vi nesten benytte anledningen til å presentere (nesten alle) våre nye fafoister! Mange av dem har rukket å være i epost-katalogen ei stund, men har først nå begynt å bli bedre kjent med Fafo-bygget i Borggata og forskerlivet vårt der.

Ondag arrangerer Fafo et eget seminar om Kina. Utgangspunktet er deres motto for vertskapet av de olympiske leker – «sammen for en felles framtid». Hvordan ser denne framtida ut fra et kinesisk ståsted – og hvem er invitert når «vi» skal møte den «sammen»? Bidrar Kina til en mer inkluderende, tryggere og grønnere framtid?

To av Fafos forskere har også nylig gjestet NRKs radiostudioer for å snakke om henholdsvis Kinas Ukraina-politikk og landets innenrikspolitiske tanker om økonomisk fordeling.