Kunnskap om parolene 1. mai

Del 2: Internasjonal solidaritet, EU/EØS og sosial dumping og yrkesfagene

Foto: GGAADD / Wikimedia Commons

Fafo forsker på en rekke av temaene som løftes fram på arbeidernes dag. Her følger en oversikt over ressursene vi kan tilby for å forstå mer av bakgrunnen for slagord og paroler.

1. mai-togene, om de er analoge eller digitale, preges gjerne av paroler. Dette er faner med egne budskap man kan velge å marsjere under. Arbeidslivet vil naturlig nok stå sentralt, men også tema som gjelder sosiale rettigheter, velferd og internasjonale spørsmål går ofte igjen – altså Fafos kjernetema.

Vi presenterer her noen av de mest sentrale temaene som går igjen på 1. mai-parolene, med en guide til hvor vi kan bistå deg i å lese, titte og lytte deg opp til mer kunnskap om temaet.

Se også del 1 – Arbeidstid, faste stillinger og velferdsstaten.


4. Internasjonal solidaritet

Foto: Scossargilbert/Wikimedia CC 2.0

Internasjonal solidaritet var allerede fra begynnelsen på slutten av 1800-tallet en grunnleggende bestanddel av 1. mai. Arbeiderbevegelsen ble raskt internasjonalt orientert, både organisasjonelt og tematisk, gjennom å kjempe for mer eller mindre de samme sakene i ulike land.

Å avgrense denne tematikken er selvsagt vanskelig, men for Norge anno 2021 kan man grovt dele 1. mai-parolene inn i helt internasjonale spørsmål som atomvåpen, nedrustning og krig/fred, konkrete konflikter som Israel-Palestina, og omsorg for flyktninger og sårbare migranter som kommer til Norge.

Fafo har en egen forskergruppe som forsker på internasjonale spørsmål.

Foto: Scossargilbert / Wikimedia

Rapporter og notater


Arrangementer med video

 • Fredag 15. mai 2020, kl. 10.00–11.00
  Fredag 15. mai 2020, kl. 10.00–11.00

  Global matsikkerhet og ernæring i krisetider

  Fafo og UD inviterte til webinar med rapportlansering
 • Torsdag 15. februar 2018, kl 08.30–09.45
  Torsdag 15. februar 2018, kl 08.30–09.45

  Hundens år – starten på en ny æra for Kina?

  Fafo-frokost
 • Torsdag 31. mars 2016, kl. 08:30–09:45
  Torsdag 31. mars 2016, kl. 08:30–09:45

  Kan flere barn redde Kinas pensjonister?

  Fafo-frokost
 • Onsdag 6. februar 2019, kl. 08.30–10.30
  Onsdag 6. februar 2019, kl. 08.30–10.30

  Kina i grisens år – steilere fronter

  Lang Fafo-frokost
 • Tirsdag 28. januar 2020, kl. 08.30–10.00
  Tirsdag 28. januar 2020, kl. 08.30–10.00

  Kina ved overgangen til et nytt tiår

  Lang Fafofrokost
 • Onsdag 10. februar 2016, kl. 08:30–09:45
  Onsdag 10. februar 2016, kl. 08:30–09:45

  Kinas utfordringer i apens år

  Fafo-frokost
 • Tirsdag 7. februar 2017, kl. 08.30-09.45
  Tirsdag 7. februar 2017, kl. 08.30-09.45

  Kinas utfordringer i Hanens år

  Fafo-frokost
 • Thursday 7 November 2019, 08:30–09:45
  Thursday 7 November 2019, 08:30–09:45

  Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

  Fafo Breakfast
 • Onsdag 5. juni 2019, 18:00 - 19:30
  Onsdag 5. juni 2019, 18:00 - 19:30

  Murer og andre tiltak mot irregulær migrasjon – er USAs tilnærming egentlig så ulik den europeiske?

  Seminar i samarbeid med NUPI
 • 26. april 2019, kl. 08.30–09.45
  26. april 2019, kl. 08.30–09.45

  Matsikkerhet i norsk utviklingspolitikk

  Fafo-frokost med rapportlansering
 • Thursday 14 February 2019, 08:30–09:45
  Thursday 14 February 2019, 08:30–09:45

  Education in the Sahel: Challenges and innovative solutions

  Fafo breakfast – report launch
 • Fredag 30. november 2018, kl. 09.00-14.30
  Fredag 30. november 2018, kl. 09.00-14.30

  Markering av verdens aidsdag

  Seminar med rapportlansering
 • Fredag 26. oktober 2018, kl. 08.30–09.45
  Fredag 26. oktober 2018, kl. 08.30–09.45

  Flyktningers erfaringer med introduksjonsprogrammet

  Fafo-frokost med rapportlansering
 • Tirsdag 20. oktober 2015, kl. 08:30–09:45
  Tirsdag 20. oktober 2015, kl. 08:30–09:45

  Hvordan kan Norge ta imot og bosette flyktningene?

  Fafos frokostserie om flyktningsituasjonen
 • Torsdag 15. oktober 2015, kl. 08:30–09:45
  Torsdag 15. oktober 2015, kl. 08:30–09:45

  Kan syriske flyktninger hjelpes der de er?

  Fafos frokostserie om flyktningsituasjonen
 • Tirsdag 31. mai 2016, kl 08:00-10:00
  Tirsdag 31. mai 2016, kl 08:00-10:00

  Frokostmøte 31. mai: FNs bærekraftsmål - veike, vage eller verdifulle?

  Møte i regi av Fafo, ForUM og CICERO
 • Tirsdag 12. juni 2018, kl. 08.30–09.45
  Tirsdag 12. juni 2018, kl. 08.30–09.45

  Hva betyr FNs bærekraftsmål for arbeidstakere?

  Fafo-frokost i samarbeid med FN-sambandet
 • Tirsdag 4. april 2017, kl. 08.30-09.45
  Tirsdag 4. april 2017, kl. 08.30-09.45

  Et liv på vent. Opphold i asylmottak og konsekvenser for integrering

  Fafo-frokost med rapportlansering
 • Friday 21 October 2016, 08:30–16:00
  Friday 21 October 2016, 08:30–16:00

  European Migration and Asylum Policies for the Future – Nordic Perspectives

  International Conference
 • Fredag 26. januar 2018, kl. 08.30-12.00
  Fredag 26. januar 2018, kl. 08.30-12.00

  Har det europeiske asylsystemet gått ut på dato?

  Halvdagskonferanse
 • Tirsdag 13. oktober 2015, kl. 08:30–09:45
  Tirsdag 13. oktober 2015, kl. 08:30–09:45

  Utfordringer og alternativer for europeisk asylpolitikk

  Fafos frokostserie om flyktningsituasjonen
 • Tuesday 21 November 2017, kl 14:00-15:30
  Tuesday 21 November 2017, kl 14:00-15:30

  Future of work: Addressing the challenges of digitalisation

  Fafo seminar
 • Fredag 15. mai 2020, kl. 10.00–11.00
 • Torsdag 15. februar 2018, kl 08.30–09.45
 • Torsdag 31. mars 2016, kl. 08:30–09:45
 • Onsdag 6. februar 2019, kl. 08.30–10.30
 • Tirsdag 28. januar 2020, kl. 08.30–10.00
 • Onsdag 10. februar 2016, kl. 08:30–09:45
 • Tirsdag 7. februar 2017, kl. 08.30-09.45
 • Thursday 7 November 2019, 08:30–09:45
 • Onsdag 5. juni 2019, 18:00 - 19:30
 • 26. april 2019, kl. 08.30–09.45
 • Thursday 14 February 2019, 08:30–09:45
 • Fredag 30. november 2018, kl. 09.00-14.30
 • Fredag 26. oktober 2018, kl. 08.30–09.45
 • Tirsdag 20. oktober 2015, kl. 08:30–09:45
 • Torsdag 15. oktober 2015, kl. 08:30–09:45
 • Tirsdag 31. mai 2016, kl 08:00-10:00
 • Tirsdag 12. juni 2018, kl. 08.30–09.45
 • Tirsdag 4. april 2017, kl. 08.30-09.45
 • Friday 21 October 2016, 08:30–16:00
 • Fredag 26. januar 2018, kl. 08.30-12.00
 • Tirsdag 13. oktober 2015, kl. 08:30–09:45
 • Tuesday 21 November 2017, kl 14:00-15:30

5. EU, EØS, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

GGAADD, CC BY-SA 2.0 / Wikimedia Commons. Bildet er beskåret.

EØS-avtalen, som er den mest omfattende avtalen Norge er med i, trådte i kraft i 1994. Gjennom EØS-avtalen har Norge overtatt hele EU-retten på blant annet arbeidslivets område.

Norges tilknytting til EU gjennom EØS-avtalen er et tilbakevendende tema for debatt i fagbevegelsen og samfunnet for øvrig. Dette handler gjerne om balansen mellom nasjonal selvråderett og EUs reguleringer. Særlig ved innføringen av nye direktiver kan konflikten blusse opp igjen.

Norges handlingsrom innenfor EØS-avtalen er også et tilbakevendende tema.

Tross opphetet debatt, vedblir EØS-avtalen å ha støtte blant et flertall av vanlige nordmenn så vel som politikere.

Særlig siden EU-utvidelsen i 2004 har arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og useriøsitet har vokst til en stor bekymring i Norge. Forskjellene i lønnsnivå mellom Norge og de nye medlemslandene medførte muligheter for å utnytte arbeidsinnvandrere som søkte seg til Norge for å tjene mer penger enn de ville ha gjort i hjemlandet.

Ved siden av konsekvenser utnytting ofte har for arbeidsinnvandrerne selv, medfører det også lønnspress overfor andre arbeidstakere i samme bransje, samt konkurransevridning som går på bekostning av seriøse bedrifter som følger alle regler og normer. En rekke mottiltak har blitt innført, men problemene rapporteres fremdeles som relativt store i deler av arbeids- og næringslivet.

FOTO: GGAADD / Wikimedia Commons

Rapporter og notater


Arrangementer med video

 • <h3>Praktisk info</h3>
Se opptak av sendingen på<a href="arrangementer/fafo-tv/item/24-mars-kl-14-00-fafo-ostforum-webinar-livet-som-arbeidsinnvandrer-under-koronapandemien" target="_blank" rel="noopener"> Fafos youtube-kanal, Fafo-tv</a>.
  Onsdag 24. mars 2021, kl. 14:00–15:15

  Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?

  Fafo Østforum webinar
 • <p> </p>
<p> </p>
  Tirsdag 24. november 2020, kl. 14:00–15:15

  EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

  Fafo Østforum webinar
 • <h3>Praktisk info</h3>
<p> <img src="images/nyhetsbilder/flagg-uk-rundt.jpg" alt="flagg uk rundt" dir="ltr" style="margin: 3px; border: 1px solid #dcdcdc; float: left;" width="20" height="20" /> <a href="en/events/item/koronakrise-og-usikkerhet-hva-med-arbeidsinnvandringen" target="_blank" rel="noopener">Information in English</a></p>
<p><strong>Seminaret ble holdt på engelsk<br /></strong></p>
<p> </p>
  Tuesday 6 October 2020, 14:00–15:00

  Covid-19 crises and uncertainty: What about labour migration?

  Fafo Østforum Seminar
 • Tirsdag 17. desember 2019, kl. 08.30–09.45

  EØS-handlingsrommet – hvor stort er det?

  Fafofrokost
 • Onsdag 11. desember 2019, kl. 08.30–09.45

  Menneskehandel i norsk arbeidsliv

  Fafofrokost med rapportlansering
 • <p> </p>
<p> <img dir="ltr" style="margin: 3px; border: 1px solid #dcdcdc; float: left;" src="images/nyhetsbilder/flagg-uk-rundt.jpg" alt="flagg uk rundt" width="20" height="20" /> <a href="index.php/en/events/item/fafo-brexit-breakfast" target="_blank" rel="noopener">Information in English</a></p>
  Friday 22 November 2019, 08:30–09:45

  Brexit Breakfast

  Fafo Eastforum seminar
 • Torsdag 23. april 2020, kl. 14.00–14.45

  Ny undersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere: Koronasituasjonen setter mange i skvis

  Fafo Østforum webinar
 • Tirsdag 8. oktober 2019, kl. 14.00–16.00

  «Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

  Fafo Østforum seminar
 • Torsdag 7. mars 2019, kl. 14.00–16.00

  Grenseløs transport

  Fafo Østforum seminar
 • Mandag 12. november 2018, kl. 14.00–16.00

  Europeisk arbeidsmarkedsbyrå – hjelp eller overprøving?

  Fafo Østforum seminar
 • Tirsdag 18. september 2018, kl. 14.00–16.00

  Mer anstendighet i renholdsbransjen?

  Fafo Østforum seminar
 • Torsdag 12. april 2018, kl. 14.00–16.00

  Den perfekte utenlandske arbeider – i fisk og hotell

  Fafo Østforum seminar
 • Mandag 12. februar 2018

  Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

  Fafo Østforum seminar
 • <h3>Praktisk info</h3>
Se opptak av sendingen på<a href="arrangementer/fafo-tv/item/24-mars-kl-14-00-fafo-ostforum-webinar-livet-som-arbeidsinnvandrer-under-koronapandemien" target="_blank" rel="noopener"> Fafos youtube-kanal, Fafo-tv</a>.
 • <p> </p>
<p> </p>
 • <h3>Praktisk info</h3>
<p> <img src="images/nyhetsbilder/flagg-uk-rundt.jpg" alt="flagg uk rundt" dir="ltr" style="margin: 3px; border: 1px solid #dcdcdc; float: left;" width="20" height="20" /> <a href="en/events/item/koronakrise-og-usikkerhet-hva-med-arbeidsinnvandringen" target="_blank" rel="noopener">Information in English</a></p>
<p><strong>Seminaret ble holdt på engelsk<br /></strong></p>
<p> </p>
 • <p> </p>
<p> <img dir="ltr" style="margin: 3px; border: 1px solid #dcdcdc; float: left;" src="images/nyhetsbilder/flagg-uk-rundt.jpg" alt="flagg uk rundt" width="20" height="20" /> <a href="index.php/en/events/item/fafo-brexit-breakfast" target="_blank" rel="noopener">Information in English</a></p>

Kjapt og enkelt om EU, EØS, sosial dumping og a-krim

Fafo Østforum ha en egen nyhetstjeneste med daglige oppdateringer om arbiedsinnvandring. I tillegg er det utarbeidet en rekke faktasider om sentrale overordnede tema, samt egne faktaflak om mer spesifikke tema.

På Arbeidslivet.no er særlig to samletema aktuelle: arbeidsinnvandring og EU og EØS. et eget samletema.

Vi har en egen intro-artikkel med tall-oversikt over utviklingen.


6. Yrkesfagene

GGAADD, CC BY-SA 2.0 / Wikimedia Commons. Bildet er beskåret.

Fagopplæringen er en del av utdanningssystemet. Læringen skjer dels i skolen, og dels i bedrift.

Fagopplæringen leder fram til et fagbrev. Dette utgjør en formell yrkesfaglig kompetanse på videregående skole-nivå.

Fagopplæring er ikke bare en del av utdanningssystemet. Det er også en måte for bedriftene å utvikle kompetanse i arbeidslivet på. Læringen i bedrift er systematisert og gir formell kompetanse.

Lærlingordningen gir bedriften et betydelig ansvar for at lærlingen får en opplæring som gjør ham/henne i stand til å ta fagbrev. Som lærling er man ansatt i lærebedriften, og ikke kun en utplassert elev som skolen har ansvar for.

Omtrent halvparten av alle søkere til videregående skole søker seg til et yrkesfag.

Frafall vekker bekymring. Tross høye søkertall, er det en liten andel per kull som har fullført og bestått et yrkesfag innen fem år etter at de startet.

De øvrige har enten gått over til studieforberedende utdanningsprogram underveis og har lyktes med å fullføre med studiekompetanse, eller har verken fullført yrkesfag eller studieforberedende program innen fem år.

Betydningen av yrkesfagene er det få som snakker ned, men rekrutteringen innen enkelte sentrale fagutdanninger er lavere enn behovet.

FOTO: GGAADD / Wikimedia Commons

Rapporter og notater


Arrangementer med video

 • Onsdag 20. januar 2016, kl. 08:30–09:45
  Onsdag 20. januar 2016, kl. 08:30–09:45

  Fagbrevets betydning i barne- og ungdomsarbeid

  Fafo-frokost med rapportlansering
 • Torsdag 26. januar 2017, kl. 08.30-09.45
  Torsdag 26. januar 2017, kl. 08.30-09.45

  Voksne som tar fagbrev - hvem er de?

  Fafo-frokost
 • Mandag 3. april 2017, kl 14-16
  Mandag 3. april 2017, kl 14-16

  Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

  Fafo Østforum seminar
 • Torsdag 24. november 2016, kl. 08.30-09.45
  Torsdag 24. november 2016, kl. 08.30-09.45

  Hvem skal styre fagopplæringen?

  Fafo-frokost med notatlansering
 • Onsdag 20. januar 2016, kl. 08:30–09:45
 • Torsdag 26. januar 2017, kl. 08.30-09.45
 • Mandag 3. april 2017, kl 14-16
 • Torsdag 24. november 2016, kl. 08.30-09.45