Knowledge about labour, education, welfare and migration nationally and internationally
Search fafo.no
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
12 September 2019
Fafo: «Robotene kommer!» – men vil vi i Norden klare oss helt fint?

Den nordiske modellen trekkes fram som godt egnet til å takle digitalisering og automatisering. Likevel anslår gjerne forskere at dette vil kunne få ganske dramatiske konsekvenser for utviklingen i og sammensetningen av arbeidsmarkedet. Disse beregningene er imidlertid gjerne utarbeidet av forskere som tar utgangspunkt i situasjonen i USA. I samarbeid med ledende forskere fra MIT, Universitetet i Michigan og Universitetet i Gøteborg skal Fafo studere hvordan digitaliseringen vil påvirke sysselsettingen og arbeidsmarkedene i Norge, Sverige og USA. Vi er opptatt av hvordan arbeidsmarkedets aktører og institusjoner påvirker og former digitaliseringen og dets utfall i de ulike land – og omvendt.

12 September 2019
Fafo: Har utelivet blitt mer eller mindre useriøst?

I dette prosjektet skal utelivsbransjen kartlegges, blant annet for å se hva slags endringer som har skjedd siden forrige undersøkelse i 2014. Dette vil gi kunnskap om sysselsetting og kjennetegn ved de ansatte, lønns- og arbeidsvilkår, HMS og kjennskap til useriøs virksomhet. Oppdraget gjennomføres for Arbeidstilsynet, som også vil ha en vurdering av om iverksatte tiltak har hatt en effekt.

11 September 2019
Fafo: Mange innleide i Trondheims byggebransje

En ny rapport viser at bedrifter innen byggebransjen i Trondheim benytter innleid arbeidskraft i betydelig omfang. Totalt var om lag 18 prosent av arbeidstakerne innleid, hovedsaklig fra bemanningsforetak. Rapporten påpeker ellers at innleiebedriftene sjelden inngår skriftlig avtale med tillitsvalgte om innleien, til tross for at mye tilsier at en slik avtale er nødvendig. Rapporten slippes under en konferanse for byggebransjen i Trondheim 11 september.

11 September 2019
Fafo: Anbefaler seniorkompetanse for gode kundemøter

– Jo mer netthandel overtar for handel kundene ikke trenger veiledning for, desto viktigere er det at de fysiske butikkene kan tilby noe mer. Da blir kompetansen til de voksne og erfarne ansatte viktig for gode kundemøter, kommenterer Anne Inga Hilsen i en artikkel på Retailmagasinet.no. Intervjuet oppsummerer og kommenterer Fafo-rapporten «Seniorpolitikk i varehandelen».

9 September 2019
Fafo: Kan nye verktøy hjelpe flyktninger til riktig jobb?

Kartlegging av kompetanse og karriereveiledning er to nye tiltak innen norsk integreringspolitikk. Dette prosjektet skal undersøke hvordan disse tiltakene kan bidra til at bosatte flyktninger gjør mer målrettede kvalifiserings- og karrierevalg, samt at kommunene bedre kan tilpasse tiltak overfor gruppen. Fafo leder og gjennomfører prosjektet i samarbeid med Agenda Kaupang. Oppdragsgiver er IMDi.

5 September 2019
Fafo: Sterkt Fafo-nærvær på storsamling av arbeidslivsforskere

5. og 6. september var Europas forskere innen arbeidsliv og arbeidsmarked samlet på en konferanse i regi av den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, denne gang i Dusseldorf i Tyskland. Her deltok også totalt tolv Fafo-forskere. Rundt en fjerdedel av alle paper til ILERA-kongressen handler om ny teknologi. På dette området bidro Fafos Kristin Jesnes, Johan Røed Steen og Sigurd M. Oppegaard med seminarledelse, forskningsinnlegg og papers. Fafos bidrag spente ellers over en lang rekke tema.