Midlertidig jobb – springbrett inn i arbeidsmarkedet?
Konferanse Fafo, Borggata 2B, Oslo Onsdag 11. april 2018, kl. 09.00-15.00 onsdag, 11 april 2018

Hvordan påvirker midlertidige, fleksible ansettelser folks jobbkarrierer og muligheter til å finne stabilt arbeid? På denne konferansen presenteres resultater fra et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, et strategisk instituttprogram om fleksible tilknytningsformer finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet, og ny forskning fra våre nordiske naboland.

I prosjektet «Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?» har Fafo og forskere fra Göteborgs universitet sammenlignet utviklingen i Norge og Sverige. Til konferansen inviterte vi i tillegg ledende forskere på feltet fra Danmark og Finland.

Her hjemme har den politiske debatten dreid seg om midlertidige ansettelser er et springbrett inn i stabile, faste jobber eller en blindgate som låser folk inne i en runddans av korttidsjobber. Hva slags effekt har egentlig oppmykningen av reglene om midlertidige ansettelser hatt? Andre spørsmål som reises er:

Program

08.30 Registrering og kaffe/te, frukt

09.00-10.35 Fleksible og midlertidige ansettelser i norsk og nordisk arbeidsliv

10.35 Kaffepause 

10.55-11.45 Arbeidsgiveres bruk av midlertidige, fleksible ansettelser – hvorfor og hvordan?

11.45 Lunsj

12.30-13.40 Midlertidige ansettelser – springbrett eller felle?

13.40: Kaffepause

14.00-15.00 Utfordringer fremover

15.00 Slutt

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Prosjekter

Konferansen markerer avslutningen på et norsk-svensk samarbeidsprosjekt finansiert av VAM-programmet til Norges forskningsråd. Målet med prosjektet har vært å studere hvordan midlertidige ansettelser påvirker folks jobbkarrierer og muligheter til å finne stabilt arbeid. Prosjektet sammenligner Norge og Sverige, og Fafo har samarbeidet med Institutionen för Arbetsvetenskap och Sociologi, Göteborgs universitet. Les mer om prosjektet Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?

Samtidig presenteres nye resultater fra et strategisk instituttprogram om endringer i tilknytningsformer i norsk arbeidsliv som Fafo utfører for Arbeids- og sosialdepartementet. Les mer om prosjektet Tilknytningsformer i arbeidslivet

Temaside

På Fafos temasider finner du oversikt over forskere, publikasjoner, prosjekter, nyheter og arrangementer. Se temasiden: Ansettelsesformer

VAM-programmet

forskningsraadetVAM er det største samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet i Norge. VAM står for velferd, arbeidsliv og migrasjon, og programmet dekker et stort tematisk felt, mange disipliner og samfunnssektorer. Programmet startet i 2009, og avsluttes nå i 2018. Blant temaene som løftes fram er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet. Les mer om VAM på nettsidene til Norges forskningsråd

 

 

 

Jouko Nätti Trine Pernille Larsen Tomas Berglund Kristin Alsos Kristine Nergaard Jørgen Svalund Roy A. Nielsen Anne Mette Ødegård