Ny vei mot heltidskultur
Fafo-seminar med rapportlanseringer Fafo, Borggata 2B, Oslo Onsdag 12. juni 2019, kl. 10.00–12.15 onsdag, 12 juni 2019

Scroll nedover seminarnettsiden for å laste ned seminarpresentasjoner og de to nye rapportene.

Mange kommuner når ikke målene som regjeringen, partene i arbeidslivet og de selv har satt seg om å utvikle en kultur for heltidsarbeid. De fleste forsøk på å utvikle heltidskultur mislykkes fordi arbeidsgiver har undervurdert styrken i deltidskulturen og ikke satt av ressurser til dette krevende endringsarbeidet. I to nye rapporter fra Fafo beskrives deltidskulturen kommunene skal utvikle seg bort fra. Den ene rapporten beskriver også en ny metodikk, som kan gi et gjennombrudd i utviklingen av en heltidskultur i stor skala.

Rapportene beskriver også hva som kjennetegner en deltidskultur. Et underliggende spørsmål er om kommuner med en sterk deltidskultur er i stand til å utvikle fagmiljøer som kan løse de nye tjenesteutfordringene som kommer i kjølvannet av samhandlingsreformen og et økende tjenestebehov.

Mangelen må måloppnåelse i kommunene skjer samtidig som «alle» er samstemte i at en heltidskultur vil gi bedre tjenestekvalitet til brukerne og bedre arbeidsmiljø til de ansatte. Altså henger heltidskultur sammen med kompetansekultur.

På dette seminaret presenterte forskerne funn og årsaker. Vi hadde også invitert representanter fra regjeringen, kommuner og partene i arbeidslivet til å kommentere og debattere.

Program

Velkommen: Terje Olsen, Fafo

Introduksjon: Leif E. Moland, Fafo

Kommentar: Tone Tellevik Dahl, Oslo kommune. Lysark (pdf)

Presentasjon av rapporten: Ketil Bråthen og Leif E. Moland, Fafo. Lysark (pdf)

Kommentarer:
Anne Bramo, Helse- og omsorgsdepartementet

Arne Øren, Fredrikstad kommune

Siv Karin Kjøllmoen, Fagforbundet

Panelsamtale: To skritt fram og to tilbake
Nina Tangnæs Grønvold, Fredrikstad kommune
Helge Eide, KS
Jens Erik Romslo, Arbeidstilsynet
Solveig Kopperstad Bratseth, Norsk Sykepleierforbund
Sissel M. Skoghaug, Fagforbundet
Trond Ellefsen, Delta

Oppsummering: Terje Olsen, Fafo

Nye publikasjoner

20712 En ny vei mot heltidskultur, Fafo-rapport 2019:15 er forfattet av Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Nettutgave (pdf 2215 kB). Rapporten evaluerer programmet «En ny vei mot heltidskultur», som pågår i kommunene Fredrikstad, Aremark, Nye Drammen, og Bydel Østensjø i Oslo.

Rapporten offentliggjøres om kort tid.

20703Dypdykk i deltidskulturen i fire Sørlandskommuner, Fafo-rapport 2019:06 er forfattet av Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Nettutgave (pdf 1807 kB). I denne forskningsrapporten presenteres data fra kartlegging av deltidsomfanget i de fire kommunene Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal.

Andre relevante publikasjoner

20705Moland, Leif E. og Per Schanche (2019), Lang vei mot heltidskultur. Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune. Fafo-rapport 2019:08. Nettutgave (pdf 1573 kB)

Se også nyhetssaken Heltiden økte, men kommune-eksperiment ennå ikke helt i mål (fafo.no, 09.04.18)

Temaside: Arbeidstid

arbeidstidArbeidstid er noe som angår alle arbeidstakere, og som samtidig er et omstridt tema. Heltid og deltid er et sentralt forskningsområde for Fafo. Det omfatter både ønsket og uønsket deltidsarbeid. Hvilke konsekvenser har deltidsarbeid for den enkelte arbeidstaker og forholdene på arbeidsplassen, og hva kan gjøres for å redusere uønsket deltid? Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på disse temaene kan du finne på vår temaside Arbeidstid

Tone Tellevik Dahl Anne Bramo Arne Øren Siv Karin Kjøllmoen Nina Tangnæs Grønvold Helge Eide Jens Erik Romslo Solveig Kopperstad Bratseth Sissel M. Skoghaug Trond Ellefsen Terje Olsen Ketil Bråthen Leif E. Moland