Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus
Fafo-frokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Tirsdag 20. august 2019, kl. 08.30–09.45 tirsdag, 20 august 2019

Scroll nedover seminarnettsiden for å laste ned seminarpresentasjon og ny rapport

Hvordan øke ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidstid? I tre statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet om å gi ansatte som jobber turnus større innflytelse over dette. Forsøkene har positive effekter som bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress og økt fleksibilitet, viser Fafos evaluering. På dette seminaret ble rapporten overrakt til statsråd Monica Mæland.

Fafo har dokumentert og evaluert forsøk med arbeidstidsordninger i tre statlige etater:

Forsøkene er gjennomført i perioden 2016–2019 og ble igangsatt etter initiativ fra de sentrale partene i staten. Forsøkene er evaluert blant annet gjennom spørreundersøkelser blant berørte ansatte. Fafo dokumenterer positive effekter, men også kritiske faktorer som bør overvåkes når arbeidstiden overskrider arbeidsmiljølovens bestemmelser.

På dette seminaret ble rapporten presentert, og deretter var det en samtale om både positive effekter og kritiske faktorer.

Monica Mæland Susanne Nor Jan Arve Blom Stig Mikkelsen Tor Egil Vangstad Gro Lene Gundelsby Torill Helen Strand Tone Fløtten Åsmund Arup Seip Leif E. Moland Kristin Alsos