Studieforbundene som tilrettelegger for voksnes læring
Fafo-frokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Tirsdag 27. august 2019, kl. 08.30–09.45 tirsdag, 27 august 2019

Scroll nedover seminarnettsiden for å laste ned seminarpresentasjon og ny rapport.

Studieforbundene er ideelle organisasjoner med voksenopplæring som hovedformål, og bidrar til organisert opplæring i mer enn 500 frivillige og ideelle medlemsorganisasjoner. Mangfold i kurstilbud og nærhet til deltakernes erfaringer er kjennetegn på studieforbundenes arbeid. En ny Fafo-rapport viser at kursdeltakerne opplever at deres praksiserfaring brukes aktivt i læringen, og at læringstilbudet er tilpasset deres interesser og behov. For mange av personene med kort formell utdanning er kursene et nytt og positivt møte med utdanningssystemet. På dette frokostseminaret ble rapporten presentert og kommentert.

 

I dette prosjektet fant Fafo at både deltakere og lærere/instruktører har høye forventninger til deltakernes læringsutbytte. Like fullt mente mer enn to av tre deltakere at kurset var bedre enn forventet. De får overoppfylt forventningene sine.

Deltakere med lang formell utdanning er overrepresentert blant kursdeltakere. Deltakere med kort formell utdanning oppgir i større grad at kurset var arbeidsrelevant både for nåværende og fremtidige jobber. Nytteverdien er høyest for dem med kort utdanningsbakgrunn, og kursene er altså tiltak som når frem til dem med minst utdanning fra før.

Studieforbundet har en faglig rolle, arrangerer kurs selv og er viktig som kvalitetssikrer og støttespiller for kursarrangørene. Studieforbundets rolle er langt mer synlig for lærere/instruktører enn kursdeltakere.

I 2018 var det en markant nedgang i antall kursdeltakere sammenlignet med året før. En forklaring kan være usikkerhet rundt økonomiske rammevilkår og frykt for nedskjæringer som kan slite ut ildsjeler, selv om forslag til kutt i statsbudsjett ofte reverseres etter omkamper. På seminaret diskuteres også behov for endringer i lovverk og rammevilkår.

Prosjektet har vært gjennomført på oppdrag fra studieforbundenes interesseorganisasjon, Voksenopplæringsforbundet (Vofo), som også er medarrangør for dette lanseringsseminaret.

Jesper W. Simonsen Mathilde Tybring-Gjedde Nina Sandberg Gro Holstad Niri Talberg Anna Hagen Tønder