Fafo-tv

Fafo-tv

Fafokonferansen 2017: Tillit og samarbeid i offentlig sektor

Diskusjon mellom Paul Chaffey, statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Marit Hermansen,  president, Den norske legeforening, Jon Leirvåg, forbundsleder NTL og Anne-Kari Bratten,  administrerende direktør, Spekter. Diskusjonen ledes av Jon M. Hippe og Sissel Trygstad fra Fafo.