Fafo-tv

Fafo-tv

Opptak 27 okt Fafo-frokost om foreldreveiledning

Frokostseminar med rapportlansering. Rapporten Foreldreveiledning - virker det? gir oppdatert kunnskap om hva slags veiledningsordninger som finnes for foreldre flest, og om de virker.

Opptak 26. okt Fafo Østforum seminar om arbeidsforholdene i norske farvann

Hva slags beskyttelse har arbeidstakere på flerbruksfartøyene på norsk sokkel? Og i hvilken grad gjelder norsk lov i møte med flaggstatprinsippet? Dette var tema på seminar hos Fafo Østforum den 26. oktober.

Opptak 21. oktober: Internasjonal konferanse om migrasjon og asylpolitikk

På konferansen European Migration and Asylum Policies for the Future – Nordic perspectives samles eksperter fra samtlige nordiske land for å diskutere hvilken rolle denne regionen kan spille i et fremtidig europeisk asylsystem. Statsminister Erna Solberg åpnet konferansen. Sendingen er delt opp i fire sesjoner. Lenke til de tre første under:

Session 09.00-11.00 Opening & Europe as Destination – European Migration Management

Session 11.20-12.35 Protection in Europe – The Common European Asylum System for the 

Session 13.20-14.35 Return Policies

Opptak 20. oktober: Arbeidsrettene i Norge, Sverige og Danmark

Hva er forskjellen på arbeidsrettene i Norge, Sverige og Danmark? Vi inviterte lederne for de tre arbeidsrettene til å redegjøre for forskjellene og å diskutere domstolenes betydning.

Opptak 29. sep Fafo-seminar med rapportlansering: Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

Opplever ansatte å kunne ytre seg fritt? Hvor mange arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Fafo inviterer til lansering av nye undersøkelser om ytringsfrihet og varsling på norske arbeidsplasser.

Opptak 27. sep Fafo-frokost: Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

På dette seminaret så vi på hvordan partene i arbeidslivet tilnærmer seg utfordringene ved delingsøkonomien i Danmark, Sverige og i Norge.

Opptak 23. sep Fafo-frokost med rapportlansering: Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

Har uførereformen, som ble innført den 1. januar 2015, gjort det lettere for mottakere av uføretrygd å kombinere ytelsen med arbeid?

Opptak: Fafo Østforum seminar 22. juni

Sosial dumping ved offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet behandles i to nye rapporter fra Riksrevisjonen. Rapportene ble offentliggjort 21. juni. På vårt seminar 22. juni kl 13-15 la Martin Ørvim og Solveig Dahl, underdirektører ved Riksrevisjonen fram hovedkonklusjonene. Helge Eide, underdirektør i KS og Ingrid Finboe Svendsen, direktøren for Arbeidstilsynet var invitert til å kommentere hver sin rapport.