Fafo-tv

Fafo-tv

The education deficit

Fafo and Human Rights Watch hosted a seminar on how governments can put an end to discriminatory and harmful practices that keep many children and adolescents out of school. The seminar also launched the report "The Education Deficit"

Opptak konferanse: Russland og Den europeiske menneskerettsdomstolen

The relationship between the Russian Federation and the European Court of Human Rights (ECtHR) is tense - much as a result of the Court's ruling in the Yukos-case, the Russian intervention in Ukraine and the annexation of the Crimea in 2014. This seminar sheds light on the legal dimensions of this relationship and presents relevant findings from Fafo's NORRUSS-project - including the views Russian citizens have of the ECtHR, and how they think Russian politicians and jurists should relate to the rulings of this Court.

Opptak 25. mai Fafo Østforum: Utstasjonering og håndheving

Hvert år kommer det tusenvis av arbeidstakere med sin utenlandske arbeidsgiver til oppdrag i Norge. Det vil si at de er utstasjonerte. Nå er nye reguleringer underveis. Vil det føre til bedre vilkår for de ansatte og strengere kontroll med bedriftene?

De frafalne – hva mener ungdommen selv og politiker Henrik Asheim (H)?

21. april ble boka «De frafalne» lansert under en egen Fafo-frokost. Boka handler om ungdom som faller ut av videregående opplæring. 

Opptak 21. april: De frafalne

Frafall i videregående skole er blant vår tids store bekymringer. Hva kan vi lære om vi snakker med de frafalne i stedet for å snakke om frafallet? Det er hovedspørsmålet i en ny bok utgitt på Gyldendal Akademisk. På dette frokostseminaret ble boken lansert boken, og sentrale aktører innen skolefeltet var invitert til å kommentere og debattere frafallstematikken.

Opptak 31. mars: Om pensjoner og eldrebølge i Kina

På denne Fafo-frokosten er avviklingen av ettbarns-politikken, forventet befolkningsutvikling, og pensjonsreformer i Kina tema. Fafo har undersøkt vanlige kineseres syn på disse utfordringene.

Jon M. Hippe om ny offentlig tjenestepensjon

Løpet om en offentlig tjenestepensjon har startet. Når får de offentlig ansatte en ny tjenestepensjon? Blir det i 2016 eller 2017? Arbeids- og sosialdepartementet har laget en rapport som danner utgangspunkt for forhandlingene. Fafo-forsker Jon M. Hippe forklarer her hovedpunktene rundt en ny offentlig tjenestepensjon.

Opptak 8. mars-seminar: Rengjører eller direktør - felles likestillingskamp?

illustrasjon kvinner rosaFafos forskere feiret den internasjonale kvinnedagen med  seminar og sosialt samvær tirsdag 8. mars 2016 kl 14.00-17.30. Seminaret (kl 14-16) ble strømmet. Se opptak av sendingen.