Menneskehandel i norsk arbeidsliv
Fafofrokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Onsdag 11. desember 2019, kl. 08.30–09.45 onsdag, 11 desember 2019

Fagfolk og media har i flere år meldt om grov utnytting i arbeidslivet – historier om underbetaling, tilbakeholdt lønn, elendige og uverdige boforhold og trusler. En ny Fafo-rapport viser at det hersker forvirring om grensene mellom grov sosial dumping og menneskehandel, at det er vanskelig å avdekke saker og problematisk å gi hjelp til ofrene.

Menneskehandel innebærer å utnytte en person med bestemte tvangsmidler, og er regulert i straffeloven. Selv om det utvilsomt foregår menneskehandel også i norsk arbeidsliv er det vanskelig å si noe sikkert om omfanget. Det er bare avsagt to rettskraftige dommer som gjelder menneskehandel i norsk arbeidsliv. Hvorfor er det så vanskelig å komme denne kriminaliteten til livs? Og hvordan kan vi bli bedre på å bekjempe den?

I den nye Fafo-rapporten ser vi på utfordringer på tre viktige innsatsområder: avdekking av menneskehandel, hjelp og bistand til ofrene, og etterforsking og straffeforfølgelse. I tillegg rydder vi i begrepene. Det hersker en forståelig forvirring blant mange: Hva er menneskehandel og hva er grov sosial dumping? Er menneskehandel det samme som slaveri? Og hva er «moderne slaveri»? Usikkerhet om hva som er hva gjør det også vanskeligere å handle og samarbeide på tvers av etater og organisasjoner.

Prosjektet er utført på oppdrag av Oslo Kommune og finansiert av KS v/ Program for storbyforskning. Kommunene i Norge – i samarbeid med staten, fagbevegelsen, frivillig sektor eller andre aktører – har viktige oppgaver i arbeidet mot menneskehandel. Vi finner at det er et stort engasjement og en etterspørsel etter mer kunnskap. Samtidig ligger det noen grunnleggende utfordringer i spørsmålet om hvilke muligheter man har til å bistå mulige ofre for menneskehandel, noe som også påvirker hvorvidt man kan avdekke og etterforske menneskehandel.

Last ned presentasjonen til Fafo-forskerne Anette Brunvskis og Anne Mette Ødegård

Pål Andresen Skaufjord Veronica Hegertun Rune Sivertsen Anette Brunovskis Anne Mette Ødegård Rolf K. Andersen