Fafo-tv

Fafo-tv

Opptak 20. oktober: Arbeidsrettene i Norge, Sverige og Danmark

Hva er forskjellen på arbeidsrettene i Norge, Sverige og Danmark? Vi inviterte lederne for de tre arbeidsrettene til å redegjøre for forskjellene og å diskutere domstolenes betydning.

Opptak 29. sep Fafo-seminar med rapportlansering: Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

Opplever ansatte å kunne ytre seg fritt? Hvor mange arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Fafo inviterer til lansering av nye undersøkelser om ytringsfrihet og varsling på norske arbeidsplasser.

Opptak 27. sep Fafo-frokost: Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

På dette seminaret så vi på hvordan partene i arbeidslivet tilnærmer seg utfordringene ved delingsøkonomien i Danmark, Sverige og i Norge.

Opptak 23. sep Fafo-frokost med rapportlansering: Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

Har uførereformen, som ble innført den 1. januar 2015, gjort det lettere for mottakere av uføretrygd å kombinere ytelsen med arbeid?

Opptak: Fafo Østforum seminar 22. juni

Sosial dumping ved offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet behandles i to nye rapporter fra Riksrevisjonen. Rapportene ble offentliggjort 21. juni. På vårt seminar 22. juni kl 13-15 la Martin Ørvim og Solveig Dahl, underdirektører ved Riksrevisjonen fram hovedkonklusjonene. Helge Eide, underdirektør i KS og Ingrid Finboe Svendsen, direktøren for Arbeidstilsynet var invitert til å kommentere hver sin rapport.

The education deficit

Fafo and Human Rights Watch hosted a seminar on how governments can put an end to discriminatory and harmful practices that keep many children and adolescents out of school. The seminar also launched the report "The Education Deficit"

Opptak konferanse: Russland og Den europeiske menneskerettsdomstolen

The relationship between the Russian Federation and the European Court of Human Rights (ECtHR) is tense - much as a result of the Court's ruling in the Yukos-case, the Russian intervention in Ukraine and the annexation of the Crimea in 2014. This seminar sheds light on the legal dimensions of this relationship and presents relevant findings from Fafo's NORRUSS-project - including the views Russian citizens have of the ECtHR, and how they think Russian politicians and jurists should relate to the rulings of this Court.

Opptak 25. mai Fafo Østforum: Utstasjonering og håndheving

Hvert år kommer det tusenvis av arbeidstakere med sin utenlandske arbeidsgiver til oppdrag i Norge. Det vil si at de er utstasjonerte. Nå er nye reguleringer underveis. Vil det føre til bedre vilkår for de ansatte og strengere kontroll med bedriftene?