Skip to main content

Velkommen til Fafo

Forskning på arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon

Direkte fra kl. 10:30 mandag 22. apr

Integrering i usikre tider

Norsk integreringspolitikk vedtas sentralt, men iverksettes lokalt, og i dag tas hele landet i bruk i arbeidet med å bosette og integrere flyktninger. De siste årene har kommunene måttet omstille seg til en ny hverdag på integreringsfeltet. Hvordan har det gått med kommunenes integreringsarbeid? ...