logo fafo 194x64
Torgeir Nyen

Forsker

Cand.polit, statsvitenskap

Arbeidsområder

Fagopplæring, læring i arbeidslivet, skolepolitikk

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Nyen, T. & Tønder, A. H. (2018). Development of vocational skills through integration of practical training periods in school based vocational education in Norway. In Choy, S., Wärvik, G-B. & Lindberg, V. (eds.), Integration of vocational education and training experiences: Purposes, practices and principles. (pp. 227-241). Singapore: Springer.

 • Aspøy, T. M. & Nyen, T. (2017). Short-Term Benefits, Long-Term Harm? Alternative Training to Apprenticeships in Norway. IJRVET, 4(4).

 • Bratsberg, B., Nyen, T. & Raaum, O. (2017). Fagbrev i voksen alder. Søkelys på arbeidslivet, 01-02(34).

 • Nyen, T. & Tønder, A. H. (2015). Cooperation and Reform in Vocational Education and Training. I F. Engelstad & A. Hagelund (red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way (s. 201-218). Berlin: De Gruyter Open.

 • Nyen, T., Skålholt, A. & Tønder, A. H. (2015). Vocational Education and School to Work Transitions in Norway. I S. Bohlinger, U. Haake, C. Helms-Jørgensen, H. Toiviainen & A. Wallo (red.), Working and learning in times of uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education. Dordrecth: Sense Publishers.

 • Nyen, T. & Tønder, A. H. (2013). Prosjekt til fordypning - et taktskifte i fagopplæringen. I B. Karseth, J. Møller & P. Aasen (red.), Reformtakter. Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen (s. 83-98). Oslo: Universitetsforlaget.

 • Hagen, A. & Nyen, T. (2009). Kompetanseutvikling for lærere. I Utdanning 2009 - læringsutbytte og kompetanse (s. 149-165). Statistisk sentralbyrå.
 • Nyen, T. & Skule, S. (2005). Livslang læring i norsk arbeidsliv. I Utdanning 2005 – deltakelse og kompetanse. Statistiske analyser 74. Statistisk sentralbyrå.
 • Skule, S., Stuart, M. & Nyen, T. (2002). Training and development in Norway. International Journal of Training and Development, 6(4), s. 263-276.
 • Lane, J. E. & Nyen, T. (1995). Towards an Economic Organization Theory of the State. Statsvetenskapelig Tidskrift, s. 359-375.
 • Lane, J. E. & Nyen, T. (1995). On the Relevance of Neo-Institutionalism to the Public Sector. I P. Foss (red.), Economic Approaches to Organizations and Institutions: An Introduction. Vermont: Dartmouth Publishing Co.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

 • Blossing, U., Nyen, T., Söderström, Å. & Tønder, A. H. (2015). Local Drivers for Improvement Capacity. Six Types of School Organizations. Cham: Springer International Publishing.
 • Nyen, T. & Tønder, A. H. (2014). Yrkesfagene under press. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Blossing, U., Nyen, T., Söderström, Å. & Tønder, A. H.  (2012). Utvikling av skoler. Prosesser, roller og forbedringshistorier. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Blossing, U., Nyen, T., Söderström, Å. & Tønder, A. H. (2012). Att kartlägga och förbättra skolor. Sex typskolor. Lund: Studentlitteratur.

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Frøyen, Y., Nyen, T. & Sollien, T. (2008-2011). Kartlegging av strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Tre delrapporter og en sluttrapport. Samarbeidsprosjekt Asplan Viak og Fafo.
 • Nyen, T. (2006). Hvis jobben krever det. En analyse av sammenhengene mellom krav til basisferdigheter, faktiske basisferdigheter og deltakelse i læringsaktiviteter i norsk arbeidsliv. Monografi. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

 • Nyen, T. & Tønder, A. H. (2016). Vocational Education and Training in Norway: Growth in Apprenticeships. Bulletin of Institute of Vocational and Technical Education, 15, 19-25. Nagoya University. (non peer reviewed)

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B