Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Beret Bråten
| +47 90950264

Forsker (permisjon)

    Ph.d., statsvitenskap, Cand.polit., sosiologi, Universitetet i Oslo

Forskningstema
Beret Bråten

Bråten Beret. 2011. ’Hun oppfattes sikkert veldig som norsk’ – om betydningen av etnisk minoritetsbakgrunn når kandidater vurderes. Sosiologi i dag, nr. 3-4/2011, 108-132.

2014

“Gagns mennesker og gode liv. Utdanning i foreldres oppdragerstrategier”
Bråten Beret. 2014. “Gagns mennesker og gode liv. Utdanning i foreldres oppdragerstrategier” i Bjerrum Nielsen Harriet (red.) Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. Oslo. Universitetsforlaget

2013

"Introduksjon i Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge
Bråten Beret & Cecilie Thun. 2013. “Introduksjon” i Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Oslo. Akademika Forlag

2013

“Den flerdimensjonale likestillingspolitikkens hvem, hva og hvorfor”
Bråten Beret. 2013. “Den flerdimensjonale likestillingspolitikkens hvem, hva og hvorfor” i Beret Bråten & Cecilie Thun (red.) Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Oslo. Akademika. 2013

2010

"Quotas or no Quotas? Including Politicians of Ethnic Minority Descent in Political Parties"
Bråten Beret. 2010. "Quotas or no Quotas? Including Politicians of Ethnic Minority Descent in Political Parties" in Bengtsson Bo, Per Strömblad & Ann-Helen Bay: Diversity. Inclusion and Citizenship in Scandinavia, s. 105-126, Cambrigde Scholars Publishing

2004

”Feminist søker fellesskap”

Bråten Beret & Marte Ryste. 2004. ”Feminist søker fellesskap” i Femkamp, antologi om nordisk feminisme. Stockholm. Bang förlag

"Rettferdig representasjon”
Bråten Beret. 2010. "Rettferdig representasjon” i Beatrice Halsaa & Anne Hellum (red.): Rettferdighet, s. 186-211. Universitetsforlaget

2013

Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier

Bråten Beret. 2013. Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier. Doktoravhandling. Institutt for statvitenskap. Det samfunnsfaglige fakultet. Universitetet i Oslo

2007

Bjørnen sover. Om vold i familien
Bråten Beret, Ellen Rømming, Knut Storberget, Kristin Skjørten & Astri Aas-Hansen. 2007. Bjørnen sover. Om vold i familien. Oslo. Aschehoug Forlag.

2004

”...det er kanskje noe i veien med de jævla hyllene da.” Unge feministers valg av arbeidsformer for å få til endringer i samfunnet.
Bråten Beret. 2002. ”...det er kanskje noe i veien med de jævla hyllene da.” Unge feministers valg av arbeidsformer for å få til endringer i samfunnet. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo