Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Roy A. Nielsen
| +47 93214580

Forsker

    Cand. polit., sosiologi, Universitetet i Oslo

Forskningstema
Roy A. Nielsen

Midtsundstad, T. & Nielsen, R.A. (2019). Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment, European Journal of Education, vol. 54(1): 48-59. First published: 11 February 2019. DOI: https://doi.org/10.1111/ejed.12322

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Kavli, H. C. & Nilsen, R. A. (2019). Stepping in or stepping out? Immigrant women at work in Norway. Chapter 12 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli & Roy Nilsen

Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Søkelys på arbeidslivet, 01-02(34).

Jørgen Svalund & Roy A. Nielsen

T. Midtsundstad and R. A. Nielsen (2016). Do workplace interventions reduce disability rates? Occupational Medicine, vol. 66(9): 691-697. Doi: 10.1093/occmed/kqw169. First published online: December 16, 2016.

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

T. Midtsundstad and R. A. Nielsen (2014). Do work-place initiated measures reduce sickness absence? Preventive measures and sickness absence among older workers in Norway. Scandinavian Journal of Public Health, vol. 42 (2): 207–214.

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

T. Midtsundstad, Å. Hermansen & R. A. Nielsen (2012). Effects of companies' initiative to reduce early retirement among older workers. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 2(3):89-108.

T. Midtsundstad, Å. Hermansen and R. A. Nielsen

Torp, Steffen, Roy A. Nielsen, Sophie D. Fosså, Sævar B. Gudbergsson, and Alv A. Dahl (2012). Change in employment status of 5-year cancer survivors. European Journal of Public Health. Vol. 23(1): 116-122

Torp, Steffen, Roy A. Nielsen, Sophie D. Fosså, Sævar B. Gudbergsson, & Alv A. Dahl

Torp, Steffen, Roy A. Nielsen, Sævar B. Gudbergsson, Sophie D. Fosså and Alv A. Dahl (2012). Sick leave patterns among five-year cancer survivors: a registry-based retrospective cohort study. Journal of Cancer Survivorship: Research and Practice. Vol: 6(3): 315-323.

Torp, Steffen, Roy A. Nielsen, Sævar B. Gudbergsson, Sophie D. Fosså & Alv A. Dahl

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen & Å. Hermansen (2012). Tilrettelegging og seniortiltak - påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering? Søkelys på arbeidslivet, vol. 29(1-2):130-150.

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

Gudbergsson, S. B., Torp, S., Fløtten, T., Fosså, S. D., Nielsen, R. & Dahl, A. A. (2010). A comparative study of cancer patients with short and long term sick-leave after primary treatment. Acta Oncologica, 2010; Early Online, 1–9.

Sæver Berg Gudbergsson, Steffen Torp, Tone Fløtten, Sophie D. Fosså, Roy Nielsen, Alv A. Dahl

2018

Mobility patterns among workers aged 50+ How many and who change occupation?

Nielsen, R.A. & Midtsundstad, T.A. (2018). Mobility patterns among workers aged 50+  How many and who change occupation? Nordic Working Life Conference 2018, Oslo 13.-15. June.

R.A. Nielsen & T. Midtsundstad

2018

Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment

Midtsundstad, T. & Nielsen, R.A. (2018). Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment . Nordic Working Life Conference 2018, Oslo 13.-15. June.

T. Midtsundstad og R.A. Nielsen

2017

Effects of Norwegian companies initiatives to postpone retirement

Midtsundstad, T. & Nielsen, R. A. (2017). Effects of Norwegian companies initiatives to postpone retirement. Paper accepted, he 13th Conference of the European Sociological Association, Athen, 29. August - 1, September 2017.

Midtsundstad, T. & Nielsen, R. A.

2017

Temporary contracts, employment trajectories and dualisation: a comparison of Norway and Sweden

Berglund, T., Nielsen, R., Reichenberg, O. & Svalund, J. (2017). Temporary contracts, employment trajectories and dualisation: a comparison of Norway and Sweden. Paper, Industrial Relations Conference Europe (IREC) 2017, Warsawa.

Tomas Berglund, Roy Nielsen, Olof Reichenberg, Jørgen Svalund

2016

Fixed-term employment in Norway: Long-term consequences for annual wages

Nielsen, R. A. & Svalund, J. (2016). Fixed-term employment in Norway: Long-term consequences for annual wages. Paper, Nordic working life conference 2016, Tampere.

Roy A. Nielsen og Jørgen Svalund

2017

Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Tja, det kommer an på

Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Tja, det kommer an på. Foredrag på Fafo-båten, Arendalsuka 17. august, i en debatt med ungdomspolitikere.

Jørgen Svalund og Roy A. Nielsen

2017

Midlertidig ansettelse i Norge: En vei inn i stabilt arbeid?

Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge: En vei inn i stabilt arbeid? Foredrag på lanseringseminar for Søkelys på arbeidslivet, 4. mai.

Jørgen Svalund og Roy A. Nielsen

2016

Mobiliteten faller over tid og med alder

Nielsen, R. A. & Hagen, M. N-S. (2016). Mobiliteten faller over tid og med alder. I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (s. 34-55). Rapport nr. 50-2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

R.A. Nielsen og Marthe Nordberg-Schulz Hagen

2015

Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering

Fløtten, T. & Nielsen, R. (2015). Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering. Vedlegg til "Barn som lever i fattigdom. Regjeringens strategi (2015-2017)".

2011

Bolig, helse og sosial ulikhet

Grønningsæter, A. B. & Nielsen, R. A. (2011). Bolig, helse og sosial ulikhet. Oslo: Helsedirektoratet.

Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen