Ansatte
Ragnhild Steen Jensen
Forsker

    Utdanning:

    Dr. polit., samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder:

Arbeidsmarked, kjønn, familie og arbeidsliv

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid | Lønns- og arbeidsvilkår
+47 46628505
Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2019:26
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-rapport 2020:02
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-notat 2019:21
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Fafo-report 2019:23
Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2019:17
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-notat 2018:23
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
Fafo-report 2018:22
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl
Fafo-notat 2018:10
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2018:09
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:25
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2017:25
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2017:01
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:18
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2015:43
Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:08
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:10
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2014:58
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2014:55
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:38
Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:03
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2014:22
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:51
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:41
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:20
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud
Fafo-notat 2013:16

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Ragnhild Steen Jensen

Introduction
Søkelys på arbeidslivet

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

Større kompetanseutfordringer i små kommuner
Fagbladet Samfunn & Økonomi

Ragnhild Steen Jensen

Anmeldelse av «Kvinners arbeid»
Sosiologisk tidsskrift
Tidsskrift for samfunnsforskning
Tidsskrift for kjønnsforskning
Sosiologisk tidsskrift
Søkelys på arbeidslivet
Søkelys på arbeidslivet,
Tidsskrift for Samfunnsforskning
Søkelys på arbeidsmarkedet
Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift

Erling Barth og Ragnhild Steen Jensen

Arbeidsvurdering og likelønn: Er det noen sammenheng?
Søkelys på arbeidsmarkedet
Søkelys på arbeidsmarkedet
Søkelys på arbeidsmarkedet

Ivar Lima og Ragnhild Steen Jensen

Arbeidsdeling hjemme

Ragnhild Steen Jensen og Julia Orupabo

Evaluering av forsøket med moderat kvotering av innvandrere

Trygve Gulbrandsen og Ragnhild Steen Jensen

Velferdstiltak i private bedrifter. En litteraturgjennomgang

Julia Orupabo, Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Storvik

Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn

Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Storvik

Likelønn og kjønnssegregering. Gamle tema, nye spørsmål

Ragnhild Steen Jensen

Kvinner og jobb etter småbarnsfasen

Ragnhild Steen Jensen og Kåre Skollerud

Place and Gender: Women's paths into wagework

Ragnhild Steen Jensen og Pål Schøne

Female managed firms – Does it make a Difference?

Ragnhild Steen Jensen

Men hva gir lønnsomhet?

Ragnhild Steen Jensen og O. Spilling

Næringspolitikk og likestilling

Ragnhild Steen Jensen

Eierskap og likestilling

Ragnhild Steen Jensen

Realistisk tilnærming til empiri

Prosjektleder: Kristine Nergaard
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Rolf K. Andersen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Ragnhild Steen Jensen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Inger Lise Skog Hansen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Ragnhild Steen Jensen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Johan Røed Steen
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Ragnhild Steen Jensen
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Ragnhild Steen Jensen
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Beret Bråten
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Ragnhild Steen Jensen
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Ragnhild Steen Jensen
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter