Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Nedenfor finner du tidligere arrangementer i regi av Fafo. Se også arrangementer fra før 2016. Du finner nedlastbare presentasjoner og opptak av strømmingen (Fafo-tv) på hvert enkelt arrangement.

 

Hvordan gjøre NAV bedre for brukerne

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Tirsdag 16. juni 2015, kl. 08:30–09:45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Presentasjoner kan lastes ned på arrangements nettside.

  Brukermedvirkning er et viktig tema både for brukerorganisasjonene og NAV. Hvordan gjøre brukermedvirkningen bedre? Det er tema for en ny rapport fra Fafo. Her er det anbefalinger om endringer og forslag til tiltak. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) tok initiativ til prosjektet, som er finansiert av FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd.

Hvor langt er det fra arbeidsavklaringspenger til arbeid?

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Tirsdag 9. juni 2015, kl. 08:30–09:45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Flertallet av mottakerne av arbeidsavklaringspenger (AAP) får denne ytelsen i mange år. Ett av de viktigste formålene med ordningen er å få flere i arbeid og færre på trygd. Men det er lettere sagt enn gjort, viser en ny Fafo-rapport som lanseres på dette frokostseminaret. Johannes Sørbø fra Arbeids- og velferdsdirektoratet kommenterte rapporten. Det ble også paneldiskusjon med en NAV-veileder, en lege og en personalansvarlig.

  Presentasjoner kan lastes ned på arrangements nettside.

Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Avslutningskonferanse
 • Torsdag 21. mai 2015, kl. 12:00–16:00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hva er drivkreftene bak migrasjonsstrømmene fra øst til Norge? Hvilke konsekvenser har migrasjonen hatt for norsk økonomi og arbeidsliv? Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne som har kommet til Norge? Disse spørsmålene ble belyst på denne konferansen som ble arrangert av Fafo, Frischsenteret og Fafo Østforum.

  Presentasjoner kan lastes ned på arrangements nettside.

Ufrivillig deltid skal bort – men hvordan?

Utvidet Fafo-frokost med to rapportlanseringer
 • Torsdag 7. mai 2015, kl. 08:30–11:00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • På dette seminaret lanserte vi to Fafo-rapporter om ufrivillig deltid og tiltak for å få til større stillinger. Hva er det som egentlig virker? Hva er suksessfaktorer og barrierer i de ulike tiltakene?

 •    Se sendingen

The power of numbers: The data revolution and sustainable development

Fafo-frokost i samarbeid med UNDP
 • Torsdag 7. mai 2015, kl. 08:30 - 09:45
 • Cafetatret, Hollendergata 8
 • Ny teknologi og bedre analyseverktøy styrker forståelsen av utvikling og evnen til å måle framskritt. Datarevolusjonen åpner også for større muligheter til å ansvarliggjøre politiske ledere. Dette var tema på frokostseminaret som Fafo arrangerte i samarbeid med UNDP.

Integration and social mobility among children of immigrants

International conference
 • Monday 13 april kl. 09:30–16:00
 • Fafo's conference center, Borggata 2B, Oslo
 • All over Western Europe, new generations of youth with diverse ethnic backgrounds are coming of age in a time of economic crisis and increasing ethno-religious and political tension.

Hvordan kan arbeidsgiverne bidra til arbeidsinkludering?

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Onsdag 8. april 2015, kl 08.30-09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Nøkkelen til en høyere yrkesdeltakelse for utsatte grupper ligger hos arbeidsgiverne. I 2012 lanserte NHO prosjektet «Ringer i Vannet» for å motivere medlemsbedriftene til å bidra til økt inkludering i arbeidslivet. I en ny Fafo-rapport beskrives metoden som utgjør «Ringer i Vannet», og hva som skal til for at bedriftene kan rekruttere arbeidssøkere med relevant kompetanse.

 •    Se sendingen

Mer vanlig med utvidet arbeidstid i barneverninstitusjoner

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Torsdag 26. mars 2015, kl 08.30-09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Arbeidstidsordninger der ansatte bor og lever sammen med barn og ungdom i barneverninstitusjoner, er blitt vanligere. En turnus kan være tre døgn jobb og sju døgn fri. Både ansatte, ledere og ungdommer er i hovedsak fornøyd med disse såkalte medleverordningene. Hvordan slike arbeidstidsordninger skal reguleres, er likevel omstridt. Det er ulike prioriteringer mellom statlige, ideelle og andre private institusjoner. Dette kommer fram i en ny rapport fra Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

 •    Se sendingen