Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Nedenfor finner du tidligere arrangementer i regi av Fafo. Se også arrangementer fra før 2016. Du finner nedlastbare presentasjoner og opptak av strømmingen (Fafo-tv) på hvert enkelt arrangement.

 

Tariff eller tjenester? Arbeidsgivernes veivalg for det kollektive arbeidslivet

Fafo-webinar
 • Torsdag 20. mai 2021, kl. 09.00–10.15
 • En av de sentrale rollene for norske arbeidsgiverorganisasjoner har vært å fastsette lønn og arbeidsvilkår gjennom å fremforhandle tariffavtaler med arbeidstakersiden. Mens organisasjonsgraden blant arbeidsgivere i privat sektor går opp, går likevel tariffavtaledekningen ned. Parallelt utvikler organisasjonene sine tjenestetilbud på andre områder enn det kollektive. Pandemien har også vist at politisk påvirkning fortsatt er en sentral oppgave. På dette webinaret spør vi: Hva vil være organisasjonenes rolle i fremtiden?

 •    Se sendingen

Ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

Fafo Østforum webinar med rapportlansering
 • Tirsdag 11. mai 2021, kl. 14.00–15.15
 • For første gang er det laget en landsomfattende undersøkelse av situasjonen for bosatte arbeidsinnvandrere i Norge. Det er de to største gruppene – polakker og litauere – som er omfattet av Fafos spørreundersøkelse.Til sammen er 165 000 innbyggere fra Polen og Litauen bosatt her i landet, og vi har spurt 1000 av dem om deres lønns- og arbeidsvilkår, boforhold, norskkunnskaper og framtidsplaner. På dette webinaret ble svarene presentert og kommentert.
 •    Se sendingen

Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning

Fafo-webinar med rapportlansering
 • Tirsdag 4. mai 2021, kl. 09.00–10.15
 • Mange arbeidsinnvandrere har jobbet i årevis som ufaglærte på norske arbeidsplasser – selv om de har hatt fagutdanning fra hjemlandet. Etter initiativ fra partene i arbeidslivet ble en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning etablert i 2016, og NOKUT fikk ansvaret for den. Fafo har sett på de foreløpige virkningene etter fire års erfaringer med ordningen. Funn ble presentert på dette webinaret, som Fafo arrangerte i samarbeid med NOKUT.
 •    Se sendingen

Medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv

Fafo-webinar med rapportlansering
 • Tirsdag 27. april 2021, kl. 09.00–10.20
 • Hva er status for arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv? Har virksomhetene etablert ordninger for partssamarbeid og fungerer disse etter hensikten? I en ny studie har Fafo undersøkt hvordan det står til med partssamarbeidet i virksomhetene.

 •    Se sendingen

Hvordan skape et trygt og inkluderende barnehage- og skolemiljø

Fafo-webinar
 • Torsdag 15. april 2021, kl. 12:00–13:00
 • Fafo presenterte funn fra en ny rapport hvor vi har evaluert ulike tiltak for å heve kompetansen om inkluderende læringsmiljøer. Fungerer eksisterende tiltak i praksis, og hva mener ansatte og ledere lokalt at de trenger mer kunnskap om? Hvordan sikre at de mange ulike tiltakene blir supplerende og ikke konkurrerende?

 •    Se sendingen

Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?

Fafo Østforum webinar
 • Onsdag 24. mars 2021, kl. 14:00–15:15
 • I løpet av koronapandemien har mange fått øynene opp for hvor avhengige vi har blitt av arbeidsinnvandrerne. Samtidig har mange arbeidsinnvandrere opplevd å miste rettigheter, blitt utsatt for uforsiktige arbeidsgivere og stigmatisert. På dette webinaret fikk vi høre situasjonsbeskrivelser fra Fellesforbundets Jørn Eggum, Arbeidstilsynets Trude Vollheim, Bianca Irina Cristea og Joanna Leks fra Kirkens Bymisjon og bygningsarbeider Ryszard Jankowski.
 •    Se sendingen

Fafo 8. mars: Litt av hvert om likestilling

Fafo-webinar
 • Mandag 8. mars 2021, kl. 14:00–14:45
 • Fafo markerte den internasjonale kvinnedagen med et webinar. Vi plukket ut et knippe sentrale forskningsområder fra Fafos portefølje og utfordret våre forskere til å anvende et kjønnsperspektiv på denne forskningen. Stikkord er likelønn og arbeidsledighet, yrkesdeltakelse blant innvandrede kvinner, korona og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og likestilling i Kina.

 •    Se sendingen

Å leve med hatprat – en hverdag for mange med funksjonsnedsettelser

Fafo-webinar
 • Torsdag 3. desember 2020, kl. 12.00–13.00
 • Fafo markerte FNs internasjonale dag for funksjonshemmede med webinar og internasjonal boklansering om hatytringer. Hatefulle ytringer er hverdagskost for en del personer med nedsatt funksjonsevne.

 •    Se sendingen