Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Anne Mette Ødegård
| +47 90651311

Forsker

    Cand. polit., statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Forskningstema
Anne Mette Ødegård

Trygstad, S. C., Ødegård, A. M. & Svarstad, E. (2018). Varslingsrutiner på arbeidsplassen som redskap for åpenhet og trygghet. Magma 3/2018.

Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård & Elin Svarstad

Ødegård, Anne Mette (2014), «Arbeidsinnvandring og fleksible bemanningsstrategier i fire bransjer». Søkelys på arbeidslivet 1-2/2014

Anne Mette Ødegård
Dølvik, J. E. & Ødegård, A. M. (2013). The Struggle over the Services Directive: The role of the European Parliament and the ETUC. Chapter 10 in S. Evju (ed.), Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance. Publications Series No. 193. Department of Private Law, University of Oslo.
Jon Erik Dølvik and Anne Mette Ødegård

Ødegård, A. M., Berge, Ø. & Alsos, K. (2012). A case study of temporary work agencies in the Norwegian construction sector – a growing informal market beyond regulation? Transfer, 18(4).

Anne Mette Ødegård, Øyvind Berge og Kristin Alsos

Dølvik, J. E. & Ødegård, A. M. (2012). The struggle over the service directive: the role of the European Parliament and the ETUC. Labor History, 53, 1

Alsos, K. og A.M. Ødegård (2008), Allmenngjøring: Fører det til likeverdige forhold mellom norske og utenlandske arbeidstakere? Søkelys på arbeidslivet, 1.

2019

Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry

Nøstvold, B. H., Svorken, M., Ødegård, A. M., Andersen, R. K. & Young, J. A. (2019). Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry. Report 16/2019. Tromsø: Nofima AS

Bjørg Helen Nøstvold, Anne Mette Ødegård, Marianne Svorken, Rolf K. Andersen & James A. Young

2018

Enhancing Economic Democracy for Posted Workers: The Case of Norway

Ødegård, A. M. & Alsos, K. (2018). Enhancing Economic Democracy for Posted Workers: The Case of Norway. Country study. SOLIDAR.

Anne Mette Ødegård & Kristin Alsos

2018

Transnational Monitoring and Enforcement of Posted Work: The Case of Norway

Ødegård, A. M. & Alsos, K. (2018). Transnational Monitoring and Enforcement of Posted Work: The Case of Norway. Country study. SOLIDAR.

Anne Mette Ødegård & Kristin Alsos

2018

Improving data collection about posting and information provision on conditions applicable for posted workers

Alsos, K. & Ødegård, A. M. (2018). Improving data collection about posting and information provision on conditions applicable for posted workers. Report. SOLIDAR.

Kristin Alsos & Anne Mette Ødegård

2017

Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

Honkanen, P., Ødegård, A. M. & Nøstvold, B. H. (2017). Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring. Faglig sluttrapport. Rapport 11/2017. Nofima.

Pirjo Honkanen, Anne Mette Ødegård & Bjørg Helen Nøstvold

2016

Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport

Ødegård, A. M. & L. Eldring (2016). Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport. TemaNord 2016:530. Nordisk ministerråd

2014

Varsling i arbeidslivet

Trygstad, S. & Ødegård, A. M. (2014). Varsling i arbeidslivet. I B. Enjolras, T. Rasmussen & K. Steen-Johnsen (red.), Status for ytringsfriheten i Norge. Hovedrapport fra prosjektet. Rapport 2014:008. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård

2012

Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Søholt, S., Ødegård, A. M., Lynnebakke, B. & Eldring, L. (2012). Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked. Samarbeidsrapport NIBR/Fafo. NIBR.

Søholt, Susanne, Anne Mette Ødegård, Brit Lynnebakke og Line Eldring

2017

Legal provisions and democracy: freedom of expression and whistleblowing in Norwegian workplaces

Trygstad, S.C., Ødegård, A. M. & Svarstad, E. (2017). Legal provisions and democracy: freedom of expression and whistleblowing in Norwegian workplaces. I D. Lewis & W. Vandekerckhove (red.), Selected papers from the International whistleblowing research network conference Oslo, June 2017.

Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård & Elin Svarstad

2011

Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety?
Bråten, M., Andersen, R. K., Eldring, L. & Ødegård, A. M. (2011). Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety? Paper presented at the Industrial Relations in Europe Conference (IREC), Barcelona.
Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

2016

Verre for varslere

Ødegård, A. M. & Trygstad, S. C. (2016). Verre for varslere. Kronikk hos NRK Ytring 29. september.

Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad