Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus
Fafo-frokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Tirsdag 20. august 2019, kl. 08.30–09.45 Tuesday, 20 August 2019
Monica Mæland Susanne Nor Jan Arve Blom Stig Mikkelsen Tor Egil Vangstad Gro Lene Gundelsby Torill Helen Strand Tone Fløtten Åsmund Arup Seip Leif E. Moland Kristin Alsos