#Rosastreiken: et bud om framtidens streik?
Fafo-frokost Fafo, Borggata 2B, Oslo Fredag 20. september 2019, kl. 08.30–09.45 Friday, 20 September 2019
Espen Utne Landgraff Fredrik Solvang Winger Birgit Abrahamsen Kine Asper Kristin Jesnes Kristine Nergaard Anne Mette Ødegård