Menneskehandel i norsk arbeidsliv
Fafofrokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Onsdag 11. desember 2019, kl. 08.30–09.45 Wednesday, 11 December 2019
Pål Andresen Skaufjord Veronica Hegertun Rune Sivertsen Anette Brunovskis Anne Mette Ødegård Rolf K. Andersen