Seniorpolitikk

Virksomheters seniorpolitikk, eldres yrkesdeltakelse og pensjoneringsadferd er et viktig forskningstema på Fafo. Gruppa har bred metodisk og teoretisk kompetanse innen feltet, og et godt utbygd nasjonalt og internasjonale nettverk.

Seniorpolitikk

Kontakt

Forskere

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:27
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:19
Fafo-rapport 2018:40
Fafo-rapport 2018:33
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2017:30
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2017:09
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2017:18
Fafo-rapport 2017:03
Åsmund Hermansen
Fafo-report 2016:45
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2016:41
Fafo-rapport 2016:22
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2016:12
Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2016:21
Fafo-rapport 2015:49
Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2015:03
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2014:45
Fafo-rapport 2014:30
Fafo-rapport 2014:35
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2013:12
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2013:07
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2013:04
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-notat 2013:01
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2012:02
Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2011:23
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2011:10
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2011:08
Tove Midtsundstad og Christer Hyggen
Fafo-notat 2011:05
Fafo-rapport 2009:16
Fafo-rapport 2008:16
Christer Hyggen
Fafo-rapport 2007:39
Fafo-rapport 2007:37
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 2007:28
Dagfinn Hertzberg og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2007:06
Fafo-rapport 2006
Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 482
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Fafo-notat 2005:05
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping
Fafo-notat 2003:13
Fafo-notat 2003:14
Fafo-notat 2002:13
Fafo-notat 2002:12
Fafo-notat 2001:01
Axel West Pedersen
Fafo-rapport 223
Fafo-notat 1997:20
Fafo-notat 1994:02
Mary Visher og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 154
Espen Dahl
Fafo-rapport 150
Anne K. Waldrop
Fafo-rapport 133
Fafo-notat 808
Frontiers in Sociology

Richard dejardin, Dorothy Sutherland Olsen og Tove Midtsundstad

Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning
European Journal of Education
European Journal of Education
Nordic Journal of Working Life Studies

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Do workplace intervensions reduce disability rates?
Occupational Medicin
International Journal of Manpower

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniorpolitikk - behov for nytt kart og kompass?
Søkelys på arbeidslivet
Søkelys på arbeidslivet

R. Ennals & Anne Inga Hilsen

Older workers: a suitable case for circles?
AI & Society

Anne Inga Hilsen and Robert Salomon

Retirement – Not Necessarily a Farewell to Work Life
Sociologia del lavoro
Nordic Journal of Working Life Studies
Søkelys på arbeidslivet
Tidsskift for Velferdsforskning

Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?

T. Midtsundstad

Arbeidsmiljøet avgjør
LO Aktuelt

T. Midtsundstad

Flere syke og ledige

T. Midtsundstad

AFP hjelper de svakeste
SSPs nyhetsbrev
SSPs nyhetsbrev
Orienterer (Aspekter fra 2010)
Arbeidsmiljø

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet
BRIS Rehabiliteringsmagasinet

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid
BRIS Rehabiliteringsmagasinet
SSPs Nyhetsbrev 45+

Tove Midtsundstad

Alder ingen hindring?

Nielsen, R. A. & Midtsundstad, T.

Labour market mobility among older workers in Norway

Nielsen, R. A. & Midtsundstad, T.

Labour market mobility among older workers in Norway

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Sammendrag (s. 4-8)

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Sammendragsnotat

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

National Report Norway

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling

Åsmund Hermansen

Retaining Older Workers

Prosjektleder: Anne Inga Hilsen
Prosjektslutt: 2018

Prosjektleder: Anne Inga Hilsen
Prosjektslutt: 2018

Prosjektleder: Tove Midtsundstad | Mona Bråten
Prosjektslutt: 2018

Prosjektleder: Anne Inga Hilsen
Prosjektslutt: 2018

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2016
Prosjektslutt: 2013

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2006