Fafo-tv

Fafo-tv

Opptak fra 15. april, Fafo-webinar: Hvordan skape et trygt og inkluderende barnehage- og skolemiljø

På dette webinaret presenterte Fafo funn fra en ny rapport, som har evaluert ulike tiltak for å heve kompetansen om inkluderende læringsmiljøer. 

  • Fungerer eksisterende tiltak i praksis?
  • Hva mener ansatte og ledere lokalt at de trenger mer kunnskap om?
  • Hvordan sikre at de mange ulike tiltakene blir supplerende og ikke konkurrerende?

Opptak fra 24. mars, Fafo Østforum webinar: Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?

I løpet av koronapandemien har mange fått øynene opp for hvor avhengige vi har blitt av arbeidsinnvandrerne. Samtidig har mange arbeidsinnvandrere opplevd å miste rettigheter, blitt utsatt for uforsiktige arbeidsgivere og stigmatisert. På dette webinaret fikk vi høre situasjonsbeskrivelser fra Fellesforbundets Jørn Eggum, Arbeidstilsynets Trude Vollheim, Bianca Irina Cristea og Joanna Leks fra Kirkens Bymisjon og bygningsarbeider Ryszard Jankowski.

Opptak fra 8. mars, Fafo-webinar: Litt av hvert om likestilling

Fafo markerte den internasjonale kvinnedagen. Vi plukket ut et knippe sentrale forskningsområder fra Fafos portefølje og utfordret våre forskere til å anvende et kjønnsperspektiv på denne forskningen. Stikkord for innleggene er likelønn og arbeidsledighet, yrkesdeltakelse blant innvandrede kvinner, korona og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og likestilling i Kina.

Opptak fra 3. desember, kl. 12, Fafo-webinar: Å leve med hatprat – en hverdag for mange med funksjonsnedsettelser

Fafo markerte FNs internasjonale dag for funksjonshemmede med webinar og internasjonal boklansering om hatytringer. Hatefulle ytringer er hverdagskost for en del personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Opptak fra 3. desember, kl 9, Fafo-webinar: På jakt etter språknøkkelen

Fafo og Språkrådet inviterte til webinar med rapporlansering.
Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked stiller større krav til hvordan vi kommuniserer. Arbeidsplassen regnes som en av de viktigste arenaene for integrering i det norske samfunnet. Er det likevel slik at språk reduseres til et spørsmål om å finne praktiske løsninger og å unngå farlige situasjoner?

 

Opptak fra 24. november, Fafo Østforum webinar: EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

I slutten av oktober kom det varslede forslaget om minstelønn i EU. På dagens webinar fikk vi en innledning (på engelsk) av Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen. Deretter fortsatte vi på norsk med reaksjoner fra statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og direktør Stian Sigurdsen fra Virke. Møteleder var Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum.

Opptak fra 6. oktober, Fafo Østforum seminar: Covid-19 crises and uncertainty: What about labour migration?

Seminaret ble holdt på engelsk.

I mars ble både arbeidsinnvandrere og deres arbeidskraft satt i «karantene». Men allerede før koronatiltakene så vi tegn på at det norske arbeidsmarkedet er blitt mindre attraktivt for øst-europeiske migranter. Arbeidsledigheten er høy. Store deler av næringslivet er preget av usikkerhet. Hvem skal bygge, produsere og høste i årene som kommer?

Opptak fra 25. september, nordisk webinar: Norden etter korona – krise eller muligheter?

Hvilke utfordringer står de nordiske landene og den nordiske modellen overfor under og i kjølvannet av koronakrisen? På dette nordiske webinaret presenteres Fafo-notatet «Post korona – en ny fase for den nordiske modellen?», og det blir kommentarer fra representanter for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene som utgjør SAMAK.

––– TEKNISKE PROBLEMER: Dessverre opplevde vi at lyden fra eksterne kommentatorer ikke ble med i den første delen av sendingen. I opptaket lenket opp her har vi klippet ut disse segmentene på avmerkede steder. Vi beklager. Hele originalopptaket, inkludert delene uten lyd: https://www.youtube.com/watch?v=pO8s5DlgOQw –––

Forskernes presentasjon kan du laste ned her (pdf)