Fafo-tv

Fafo-tv

Opptak fra 3. september, Fafo-seminar med rapportlansering: Offentlig sektor i den digitale skyen

Korona-krisen har skapt enorm vekst innen videotjenester og skybasert kommunikasjon. Hva gjør offentlige virksomheter for å tilby gode digitale tjenester, og hvilken rolle spiller skytjenester? Fafo, NTL og Fagforbundet inviterte til seminar om «Offentlig sektor i den digitale skyen». Fagforeningsrepresentanter og politikere luftet sine meninger om problematikken etter at Fafo-forsker Åsmund Arup Seip presenterte funn fra den nye Fafo-rapporten Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor. Om skytjenester og digitale veivalg i fire statlige virksomheter og fire kommuner
Last ned gratis nettutgave av rapporten (pdf)

Last ned Seips presentasjon på seminaret (pdf)

Opptak fra 21. august, Fafo digitalt: Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

Hva tenker statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre om hvordan Norge skal komme seg ut av koronakrisa? På dette digitale seminaret vil forskere fra Fafo utfordre Solberg og Støre: Hva er de beste politiske løsningene i tiden framover?

Seminaret ble strømmet på Youtube og Facebook.

Opptak fra 23. juni, Fafo-seminar med rapportlansering: Arbeidsoppdrag via digitale plattformer – før og etter korona

En ny rapport fra det pågående prosjektet Nordic Future of Work har studert arbeid som formidles via digitale plattformer i Norden. På dette seminaret presenterte vi rapporten, og så funnene i lys av koronakrisen.

Les om, og last ned, den nye TemaNord-rapporten Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses

Opptak fra 18. juni, Fafo og Senter for lønnsdannelse inviterte til rapportlansering: Renhold i offentlig og privat sektor – før og etter allmenngjøring

Hvordan påvirket innføringen av allmenngjorte minstekrav renholdernes lønn? På seminaret vil forskerne beskrive sine funn, med kommentarer fra representanter fra fagforeninger.

Last ned forskernes presentasjon (pdf)

Les om, og last ned, ny Fafo-rapport: Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring. Privat og offentlig sektor

Opptak 8. juni, Fafo-seminar med boklansering: Grønne tariffavtaler

Hvordan kan vi bruke et av de kraftigste verktøyene for forandring i samfunnet til mer enn lønn, pensjon og arbeidstid? Hvordan få klima og miljø inn i tariffavtalene i Norge? Dette er spørsmål som ble belyst da Fafo og HK inviterte til lansering av boken «Grønne tariffavtaler».

Opptak 15. mai: Fafo og UD inviterte til webinar med rapportlansering: Global matsikkerhet og ernæring i krisetider

Verden har store ernæringsutfordringer. Allerede før koronaviruset spredde seg til en global krise, var 149 millioner barn under fem år veksthemmet, 49 millioner avmagret, og millioner av mennesker sultet. Samtidig vet vi at en humanitær krise ofte utløser en høy forekomst av akutt underernæring. Hvordan skal vi løse mat- og ernæringssikkerheten i denne krisesituasjonen? Det var temaet på dette webinaret, hvor vi lanserte en ny Fafo-rapport om ernæring i norsk bistand.

Opptak 23. april, Fafo Østforum webinar: Ny undersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere: Koronasituasjonen setter mange i skvis

Koronasituasjonen har synliggjort at store deler av norsk arbeidsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det er blant annet stor bekymring for hva som skjer med jordbærene våre i år. Men hva med polske arbeidere som sitter i karantene i hjemlandet uten dagpenger?

Opptak 3. mars, Fafo Østforum seminar: Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Trusselbildet fra kriminelle aktører i norsk arbeidsliv, utnytting av utenlandsk arbeidskraft og kommunesektorens innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet var tema på dette seminaret i Fafo Østforum.