Labour market integration

Project details in Norwegian only, please contact the research coordinator for more information.

Labour market integration

Contact

Researchers

Doctoral Researcher
Research Director, Professor
Researcher
Managing Director
Research professor
Researcher
Researcher (Retired)
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-rapport 2020:02
Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt
Fafo-notat 2019:24
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-notat 2019:21
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2018:46
Therese Saltkjel og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2017:28
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:25
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2017:25
Fafo-rapport 2017:03
Åsmund Hermansen
Fafo-report 2016:45
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2016:41
Inger Lise Skog Hansen, Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter
Fafo-paper 2016:24
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:27
Fafo-rapport 2016:22
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2016:12
Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2016:21
Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-notat 2015:09
Fafo-rapport 2015:57
Fafo-rapport 2015:49
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2015:41
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2015:33
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2015:29
Hanne Bogen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:12
Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2015:03
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:24
Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:37
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2014:45
Fafo-rapport 2014:30
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2013:12
Jørgen Svalund og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2013:54
Fafo-rapport 2013:18
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2013:07
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2013:04
Fafo-notat 2013:05
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-notat 2013:01
Inger Lise Skog Hansen og Hilde Haualand
Fafo-rapport 2012:25
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2012:02
Fafo-rapport 2011:24
Sissel C. Trygstad og Mona Bråten
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2011:10
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2011:08
Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland
Fafo-rapport 2009:40
Kaja Reegård, Inger Lise Skog Hansen og Roland Mandal
Fafo-rapport 2009:37
Fafo-rapport 2009:16
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2008:20
Fafo-rapport 2008:16
Inger Lise Skog Hansen
Fafo-notat 2008:21
Knut Fossestøl, red.
Fafo-report 2007:42
Christer Hyggen
Fafo-rapport 2007:39
Fafo-rapport 2007:37
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 2007:28
Fafo-rapport 2007:10
Dagfinn Hertzberg og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2007:06
Inger Lise Skog Hansen og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2007:04
Fafo-rapport 2006
Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 482
Leif E. Moland og Sol Skinnarland
Fafo-notat 2005:24
Fafo-notat 2005:11
Leif E. Moland
Fafo-notat 2005:06
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Fafo-notat 2005:05
Eivind Falkum
Fafo-notat 2004:35
Fafo-notat 2003:18
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping
Fafo-notat 2003:13
Fafo-notat 2003:14
Fafo-notat 2002:13
Fafo-notat 2002:12
Fafo-notat 2001:01
Tove Midtsundstad og Espen Dahl
Fafo-notat 2000:20
Line Eldring og Jens B. Grøgaard
Fafo-rapport 205
Fafo-notat 1994:02
Fafo-notat 1994:01
Mary Visher og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 154
Hanne Bogen og Thore K. Karlsen
Fafo-rapport 096

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Do workplace intervensions reduce disability rates?
Occupational Medicin
International Journal of Manpower
Søkelys på arbeidslivet

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniorpolitikk - behov for nytt kart og kompass?
Søkelys på arbeidslivet
Søkelys på arbeidslivet
Nordic Journal of Working Life Studies

Inger Lise Skog Hansen, Tone A. Andreassen and Nigel Meager

Employment of disabled people in Norway and the United Kingdom
Comparing two welfare regimes and why this is difficult
Scandinavian Journal of Disability Research
Tidsskift for Velferdsforskning

Terje Olsen, Cecilie Høj Anvik og Janne Paulsen Breimo

– De kan ha hull i CV-en for min del…
Unge, psykiske helseproblemer og inkludering i arbeidslivet

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

National Report Norway

Cecilie Høj Anvik, Terje Olsen, Lise Lien, Merethe Sollund og Thomas A. Hansen

Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling

Wulf-Andersen, Trine, Reidun Follesø & Terje Olsen

Unge, udenforskab og social forandring

Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Seniorgoder uten effekt?

T. Midtsundstad

Arbeidsmiljøet avgjør
LO Aktuelt
Magasinet for fagorganiserte

T. Midtsundstad

Flere syke og ledige

T. Midtsundstad

AFP hjelper de svakeste
SSPs nyhetsbrev
SSPs nyhetsbrev
Arbeidsmiljø

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet
BRIS Rehabiliteringsmagasinet

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid
BRIS Rehabiliteringsmagasinet
Orienterer (Aspekter fra 2010)
SSPs Nyhetsbrev 45+

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

Inkluderende arbeidsliv på norsk
Tidsskriftet Velferd

Project manager: Anne Mette Ødegård
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Jon Rogstad
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Terje Olsen
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Anne Hege Strand
End of project: 2020
Current projects

Project manager: Lise Lien
End of project: 2020
Completed projects

Project manager: Lise Lien
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Anne Inga Hilsen
End of project: 2019
Completed projects

Project manager: Roy A. Nielsen
End of project: 2016
Completed projects

Project manager: Anne Hege Strand
End of project: 2015
Completed projects

Project manager: Anne Hege Strand
End of project: 2014
Completed projects