Tariffavtaler og lovreguleringer

Lønns- og arbeidsvilkår kan både reguleres gjennom lovregler, tariffavtaler og individuelle avtaler. Tariffavtaler er avtaler som inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiverorganisasjon eller en enkelt arbeidsgiver. En tariffavtale består som regel av to deler: En hovedavtale som regulerer forholdet mellom organisasjonene og mer overordnede regler og en landsdekkende overenskomst som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for en bransje eller en sektor.

Tariffavtaler og lovreguleringer

Kontakt

Forskere

Forskningsleder
Forskningskoordinator
Forsker
Forsker I
Seniorforsker
Forsker
Doktorgradsstipendiat
Fafo-rapport 2019:07
Marianne Jenum Hotvedt and Natalie Videbæk Munkholm
Fafo-paper 2019:06
Fafo-notat 2019:02
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Fafo-notat 2018:07
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg
Fafo-rapport 2017:15
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2016:15
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2015:47
Fafo-notat 2014:20
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2014:05
Kristin Alsos og Line Eldring
Fafo-rapport 2014:15
Fafo-rapport 2013:55
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:46
Fafo-report 2012:17
Line Eldring and Kristin Alsos
Fafo-report 2012:16
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2012:15
Line Eldring og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2012:07
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 2011:15
Torgeir Aarvaag Stokke, Øyvind M. Berge og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2010:42
Fafo-rapport 2010:35
Kristin Alsos
Fafo-notat 2010:08
Kristin Alsos
Fafo-notat 2010:03
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju
Fafo-notat 2009:01
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Fafo-rapport 486
Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 485
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2005:13
Fafo-notat 2002:20
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 203
Jon Erik Dølvik
Fafo-notat 1995:11
Jon Erik Dølvik
Fafo-notat 816
Fafo-notat 809
Arbeidsrett og arbeidsliv
European Journal of Industrial Relations

Prosjektleder: Kristine Nergaard | Kristin Alsos
Prosjektslutt: 2016