Previous events
The following list shows all of Fafo's past events, including those held in and described in Norwegian.

Barn som søker asyl – hvordan blir de møtt?

Fafofrokost med rapportlansering

Hvordan kan vi unngå irregulær migrasjon?

Fafofrokost

Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Fafo-seminar med rapportlanseringer

Storrengjøring i arbeidslivet

Fafo Østforum seminar

Profesjonenes rolle i å nå bærekraftmålene: På rett vei, men langt igjen

Fafofrokost med rapportlansering

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

Fafo Østforum seminar

Fagarbeidere er viktige for innovasjon

Fafofrokost med rapportlansering

Supported Employment – hva nå?

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet og Fafo inviterer til forskerseminar og debatt
  • Fredag 15. oktober 2021, kl. 13.00–15.30
  • Direktesendt fra Fafo, Borggata 2B, Oslo
  •    Se sendingen