Previous events
The following list shows all of Fafo's past events, including those held in and described in Norwegian.

AVLYST: Erfaringer fra karriereveiledning for nyankomne flyktninger

Fafofrokost med rapportlansering
 • Torsdag 19. mars 2020, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo

AVLYST: Trøbbel i velferdsstatens grenseflater – innovasjon for bedre samordnet innsats for utsatte barn og unge

Fafofrokost med rapportlansering
 • Onsdag 18. mars, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 •  

CANCELED: A social Europe: perspectives and priorities. Meet Director-General Joost Korte

Seminar by The European Union Delegation to Norway and Fafo Eastforum
 • Friday 13 March 2020 at 12:00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 •  The seminar is unfortunately canceled

   

   

Dagens regler for midlertidige ansettelser brytes i stor stil

Fafofrokost med rapportlansering

Lederkrise – hvem vil og kan lede skolene i fremtiden?

Fafofrokost med rapportlansering

Kina ved overgangen til et nytt tiår

Lang Fafofrokost