Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Inger Lise Skog Hansen

Forsker

    Cand.polit., sosiologi, Universitetet i Oslo

Forskningstema:
Velferdstjenester, Boligsosiale spørsmål, Inkluderende arbeidsliv, Levekår for utsatte grupper

Levekår, velferd, funksjonshemming, sosial eksklusjon og marginalisering

+47 99518028

Hansen, I. L. S. (2018). Users’ Choice in Providing Services to the Most Vulnerable Homeless People. Social Inclusion, 6(3).

Inger Lise Skog Hansen

Grødem, A. S. & Hansen, I. L. S.  (2015). Integration in homeownerland. The Norwegian housing regime and why it matters for immigrants’ social inclusion. Nordic Journal of Migration Research, 5(3).

Anne Skevik Grødem and Inger Lise Skog Hansen

Hansen, I. L. S., Andreassen, T. A. & Meager, N. (2011). Employment of disabled people in Norway and the United Kingdom. Comparing two welfare regimes and why this is difficult. Scandinavian Journal of Disability Research, 13(2).

Inger Lise Skog Hansen, Tone A. Andreassen and Nigel Meager

Friestad, C. & Hansen, I. L. S. (2010). Gender Differences in Inmates’ Anticipated Desistance. European Journal of Criminology, 7(4).

Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen

Friestad, C. & Hansen, I. L. S. (2005). Mental health problems among prison inmates. The effect of welfare deficiencies, drug use and self-efficacy. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 6(2

Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen

Haualand, H., Grønningsæter, A. & Hansen, I. L. S. (2003). Uniting Divided Worlds – Identity, Family and Education. Disability Studies Quarterly, 23(2).

Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise S. Hansen

2013

Hvorfor må kommunene i stadig større grad se bolig og tjenester i sammenheng

Hansen, I. L. S. (2013). Hvorfor må kommunene i stadig større grad se bolig og tjenester i sammenheng. Perspektivartikkel til Stortingsmelding 17 2012-13 Byggje – bu – leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar.

Inger Lise Skog Hansen

2011

Den norske bostøtten. Effekter av en reform

Nordvik, V., Hansen, I. L. S., Koren, C. & Lescher-Nuland, B. (2011). Den norske bostøtten. Effekter av en reform. NOVA Rapport 2/2011.

Viggo Nordvik, Inger Lise Skog Hansen, Charlotte Koren og Bjørn Lescher-Nuland

2009

IKT – et underutnyttet potensial i strategien for et inkluderende arbeidsliv?

Hansen, I. L. S. (2009). IKT – et underutnyttet potensial i strategien for et inkluderende arbeidsliv? I J. Tøssebro (red.), Funksjonshemming – politikk, hverdagsliv og arbeid. Universitetsforlaget.

Inger Lise Skog Hansen

2007

A study of Norwegian Deaf and Hard of Hearing Children
Haualand, H. & Hansen, I. L. S. (2007). A study of Norwegian Deaf and Hard of Hearing Children: Equality in Communication Inside and Outside Family Life. I L. Komesaroff (red.), Surgical Consent. Bioethics and Cochlear Implantation. Washington, D.C: Gallaudet University Press.
Hilde Haualand and Inger Lise S. Hansen

2007

Bolig for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk

Hansen, I. L. S. & Øverås, S. (2007). Bolig for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk. I E. Brodtkorb & M. Rugkåsa (red.), Under tak – mellom vegger. Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten. Gyldendal Akademisk.

Inger Lise Skog Hansen og Siv Øverås