Previous events
The following list shows all of Fafo's past events, including those held in and described in Norwegian.

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

Fafo-seminar med rapportlansering

Pensjonistforbundets samfunnsrolle

Fafo-frokost med rapportlansering
  • Onsdag 7. desember 2017, 08:30 - 09:45
  • Fafo, Borggata 2b

Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2016

Fafo Østforum seminar

Hvem skal styre fagopplæringen?

Fafo-frokost med notatlansering

Lønnsforskjellene øker - hvem har og hvem tar ansvar?

Seminar i regi av Senter for lønnsdannelse

Bidrar turnus til heltidskultur?

Utvidet Fafo-frokost med boklansering

Foreldreveiledning - virker det?

Fafo-frokost med rapportlansering
  • Torsdag 27. oktober 2016, kl. 08.30-09.45
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Lovløse forhold i norske farvann?

Fafo Østforum seminar
  • Onsdag 26. oktober 2016, kl. 14-16
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo