Previous events
The following list shows all of Fafo's past events, including those held in and described in Norwegian.

Søndagsåpne butikker - hva blir behovet for arbeidskraft?

Fafo-frokost med notatlansering
 • Fredag 27. februar 2015, kl 08.30-09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Allmenngjøring og minstelønnsregulering - hvor går vi?

Fafo Østforum seminar
 • Tirsdag 27. januar 2015, 14-16
 • Fafo, Borggata 2B
Fafokonferansen 2017: Tillit i populismens tid

Fafokonferansen 2017: Tillit i populismens tid

 • Torsdag 23. mars 09:00 - 15:30
 • Gamle Museet, Dronningens gate 4
 • Et velfungerende samfunn er avhengig av tillit. Populismens frammarsj i flere land i Europa og presidentvalget i USA tyder på at folks tillit til samfunnsinstitusjoner er i kraftig endring. Får vi de samme endringene i Norge og Norden? Hva truer tilliten? Hvordan står det til med tilliten til politikere, offentlige tjenester, fagforeninger, arbeidsgivere, forskere og journalister?

Slides from "The future of work in the Nordic countries"

 • May 22 – May 23, 2017
 • Fafo, Borggata 2b, Oslo
 • For conference participants. Slides fromthe conference Shaping the Future of Work in the Nordic countries – the Impacts of the Sharing Economy and New Forms of Work

Fafokonferansen 2019: Grenseløs bekymring. Jobben, fellesskapet og forskjellene

Fafokonferansen 2019: Grenseløs bekymring. Jobben, fellesskapet og forskjellene

 • Onsdag 15. mai 09:00–15:30
 • Oslo Kongressenter, Youngstorget
 • Grenser viskes ut og samhandling på tvers av land er regelen snarere enn unntaket. Vil vår velfungerende, tillitsbaserte samfunnsmodell slå sprekker, eller er den allerede i ferd med å forvitre? På årets Fafokonferanse – som også markerte at det er 15 år siden EUs østutvidelse – rettet vi oppmerksomheten mot samtidens grenseløse bekymringer for klimaendringer, manglende integrering, større ulikhet, press på lønns- og arbeidsvilkår og velferdsstatens bærekraft.