Previous events
The following list shows all of Fafo's past events, including those held in and described in Norwegian.
Fafokonferansen 2019: Grenseløs bekymring. Jobben, fellesskapet og forskjellene

Fafokonferansen 2019: Grenseløs bekymring. Jobben, fellesskapet og forskjellene

  • Onsdag 15. mai 09:00–15:30
  • Oslo Kongressenter, Youngstorget
  • Grenser viskes ut og samhandling på tvers av land er regelen snarere enn unntaket. Vil vår velfungerende, tillitsbaserte samfunnsmodell slå sprekker, eller er den allerede i ferd med å forvitre? På årets Fafokonferanse – som også markerte at det er 15 år siden EUs østutvidelse – rettet vi oppmerksomheten mot samtidens grenseløse bekymringer for klimaendringer, manglende integrering, større ulikhet, press på lønns- og arbeidsvilkår og velferdsstatens bærekraft.

Nordisk webinar: Norden etter korona – krise eller muligheter?

Fafo-seminar
  • Fredag 25. september 2020, kl. 09.00–10.00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo