Previous events
The following list shows all of Fafo's past events, including those held in and described in Norwegian.

Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang

Fafo-seminar med notatlansering

Flere lavlønte i Norge: Hvem er de – og hva kan egentlig gjøres?

Rapportlansering i regi av Fafo og Senter for lønnsdannelse

Torturerte asylsøkeres rettigheter og Norges forpliktelser

Fafofrokost med rapportlansering

Styrket hjelp til rusmiddelavhengige – hvordan gikk det?

Fafo-webinar med rapportlansering

Uten rettigheter, ingen hjelp? Møter med irregulære migranter i storbyene

Fafo-webinar med rapportlansering

Ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

Fafo Østforum webinar med rapportlansering

Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning

Fafo-webinar med rapportlansering