logo fafo 194x64
Inger Lise Skog Hansen

Forsker

Cand.polit., sosiologi, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Levekår, velferd, funksjonshemming, sosial eksklusjon og marginalisering

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Hansen, I. L. S. (2018). Users’ Choice in Providing Services to the Most Vulnerable Homeless People. Social Inclusion, 6(3).

 • Grødem, A. S. & Hansen, I. L. S.  (2015). Integration in homeownerland. The Norwegian housing regime and why it matters for immigrants’ social inclusion. Nordic Journal of Migration Research, 5(3).

 • Hansen, I. L. S., Andreassen, T. A. & Meager, N. (2011). Employment of disabled people in Norway and the United Kingdom. Comparing two welfare regimes and why this is difficult. Scandinavian Journal of Disability Research, 13(2).

 • Friestad, C. & Hansen, I. L. S. (2010). Gender Differences in Inmates’ Anticipated Desistance. European Journal of Criminology, 7(4).

 • Friestad, C. & Hansen, I. L. S. (2005). Mental health problems among prison inmates. The effect of welfare deficiencies, drug use and self-efficacy. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 6(2

 • Haualand, H., Grønningsæter, A. & Hansen, I. L. S. (2003). Uniting Divided Worlds – Identity, Family and Education. Disability Studies Quarterly, 23(2).

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Hansen, I. L. S. (2009). IKT – et underutnyttet potensial i strategien for et inkluderende arbeidsliv? I J. Tøssebro (red.), Funksjonshemming – politikk, hverdagsliv og arbeid. Universitetsforlaget.

 • Haualand, H. & Hansen, I. L. S. (2007). A study of Norwegian Deaf and Hard of Hearing Children: Equality in Communication Inside and Outside Family Life. I L. Komesaroff (red.), Surgical Consent. Bioethics and Cochlear Implantation. Washington, D.C: Gallaudet University Press.
 • Hansen, I. L. S. & Øverås, S. (2007). Bolig for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk. I E. Brodtkorb & M. Rugkåsa (red.), Under tak – mellom vegger. Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten. Gyldendal Akademisk.

Bøker

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Hansen, I. L. S. (2013). Hvorfor må kommunene i stadig større grad se bolig og tjenester i sammenheng. Perspektivartikkel til Stortingsmelding 17 2012-13 Byggje – bu – leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar.

 • Nordvik, V., Hansen, I. L. S., Koren, C. & Lescher-Nuland, B. (2011). Den norske bostøtten. Effekter av en reform. NOVA Rapport 2/2011.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B