Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Rolf K. Andersen
| +47 90199137

Forsker

    Cand. polit (sosiologi), Universitetet i Oslo

Forskningstema
Rolf K. Andersen

Andersen, R. K. & Bråten, M. (2018). Et ord med i laget? Verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet i bygge- og anleggsprosjekter. Søkelys på arbeidslivet, 04 / 2018 (Volum 35)

Rolf K. Andersen og Mona Bråten

Andersen, R. K. & Skinnarland, S. (2011). NAV-kontoret som lærende organisasjon. I T. A. Andreassen & K. Fossestøl (red.), NAV ved et veiskille. Organisasjonsendring som velferdsreform. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Rolf K. Andersen og Sol Skinnarland

2019

Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry

Nøstvold, B. H., Svorken, M., Ødegård, A. M., Andersen, R. K. & Young, J. A. (2019). Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry. Report 16/2019. Tromsø: Nofima AS

Bjørg Helen Nøstvold, Anne Mette Ødegård, Marianne Svorken, Rolf K. Andersen & James A. Young

2018

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser

Melberg, K., Holte, K. A., Solberg, A., Bråten, M. & Andersen, R. (2018). Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser. RAPPORT - 2018/002. IRIS.

Kjersti Melberg, Kari Anne Holte og Astrid Solberg, Mona Bråten og Rolf Andersen

1999

Kappløpet – om kompetanse fagutdanning og ungdom i Fellesforbundets bransjer.
Andersen, R. K., Arstein, T., Eidset, I., Skule, S. & Steen, A. H. (1999). Kappløpet – om kompetanse, fagutdanning og ungdom i Fellesforbundets bransjer. Rapport. Opinion.
Rolf K. Andersen, Torbjørn Arstein, Idar Eidset, Sveinung Skule og Arild H. Steen

1998

Krisesentre og kommuner – Samarbeid og konflikt

Andersen, R. K. & Østbye, M. (1998). Krisesentre og kommuner – Samarbeid og konflikt. Rapport 98:7. Institutt for samfunnsforskning.

Rolf K. Andersen og Martha Østbye

1997

Integrasjon eller autonomi?
Andersen, R. K. (1997). Integrasjon eller autonomi? En studie av krise- og incestsentre og deres forhold til kommunene. Rapport 97:5. Institutt for samfunnsforskning.
Rolf K. Andersen

1996

Motiver for frivillig innsats i Norges Røde Kors
Andersen, R. K. (1996). Motiver for frivillig innsats i Norges Røde Kors. Rapport 96:2. Institutt for samfunnsforskning.
Rolf K. Andersen

1996

Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi
Andersen, R. K., Opdalshei, O. A. & Lorentzen, H. (1996). Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi. Oslo: FRISAM.
Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen

2011

Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety?
Bråten, M., Andersen, R. K., Eldring, L. & Ødegård, A. M. (2011). Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety? Paper presented at the Industrial Relations in Europe Conference (IREC), Barcelona.
Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

1995

Ansvar for andre. Frivillighetssentralen i norsk velferdspolitikk
Lorentzen, H., Andersen, R. K. & Brekke, J. P. (1995). Ansvar for andre. Frivillighetssentralen i norsk velferdspolitikk. Oslo: Universitetsforlaget.
Håkon Lorentzen, Rolf K. Andersen og Jan Paul Brekke