logo fafo 194x64
Rolf K. Andersen

Forsker

Cand. polit (sosiologi), Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Arbeidsmiljøkartlegginger, sykefravær, tjenestepensjon

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Andersen, R. K. & Bråten, M. (2018). Et ord med i laget? Verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet i bygge- og anleggsprosjekter. Søkelys på arbeidslivet, 04 / 2018 (Volum 35)

 • Andersen, R. K. & Skinnarland, S. (2011). NAV-kontoret som lærende organisasjon. I T. A. Andreassen & K. Fossestøl (red.), NAV ved et veiskille. Organisasjonsendring som velferdsreform. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

 • Lorentzen, H., Andersen, R. K. & Brekke, J. P. (1995). Ansvar for andre. Frivillighetssentralen i norsk velferdspolitikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Konferansepaper

 • Bråten, M., Andersen, R. K., Eldring, L. & Ødegård, A. M. (2011). Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety? Paper presented at the Industrial Relations in Europe Conference (IREC), Barcelona.

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Nøstvold, B. H., Svorken, M., Ødegård, A. M., Andersen, R. K. & Young, J. A. (2019). Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry. Report 16/2019. Tromsø: Nofima AS

 • Melberg, K., Holte, K. A., Solberg, A., Bråten, M. & Andersen, R. (2018). Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser. RAPPORT - 2018/002. IRIS.

 • Andersen, R. K., Arstein, T., Eidset, I., Skule, S. & Steen, A. H. (1999). Kappløpet – om kompetanse, fagutdanning og ungdom i Fellesforbundets bransjer. Rapport. Opinion.
 • Andersen, R. K. (1997). Integrasjon eller autonomi? En studie av krise- og incestsentre og deres forhold til kommunene. Rapport 97:5. Institutt for samfunnsforskning.
 • Andersen, R. K. (1996). Motiver for frivillig innsats i Norges Røde Kors. Rapport 96:2. Institutt for samfunnsforskning.
 • Andersen, R. K., Opdalshei, O. A. & Lorentzen, H. (1996). Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi. Oslo: FRISAM.
 • Andersen, R. K. & Østbye, M. (1998). Krisesentre og kommuner – Samarbeid og konflikt. Rapport 98:7. Institutt for samfunnsforskning.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B