logo fafo 194x64
Kristin Alsos

Forskningsleder

Cand. jur., Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

 

Arbeidsområder

Arbeidsrett, tariffavtaler, lønnsforhandlinger, minstelønn, medbestemmelse.

 

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S. (2018). Collective wage regulation in northern Europe under strain: Multiple drivers of change and differing responses. European Journal of Industrial Relations. https://doi.org/10.1177/0143831X18790815

 • Alsos, K., & Evans, C. (2018). Temporary work agencies: Triangular disorganization or multilevel regulation? European Journal of Industrial Relations. https://doi.org/10.1177/0959680118790819

 • Alsos, K., Jesnes, K. & Øistad, B. S. (2018). Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv. Praktisk økonomi & finans 02 / 2018 (Volum 34).

 • Eldring, L. & Alsos, K. (2015). The Nordic Countries. In M. van Klaveren, D. Gregory,  & T. Schulten, T. (eds.), Minimum Wages Collective Bargaining and Economic Development in Asia and EuropeA Labour Perspective (p. 273-286). Palgrave MacMillan.

 • Andersen, S. K, Ibsen, C. I., Alsos, K., Nergaard, K. & Sauramo, P. (2015). Changes in wage policy and collective bargaining in the Nordic countries – comparision of Denmark, Finland, Norway and Sweden. I G. Van Gyes & T. Schulten, T. (red.), Wage bargaining under the new European Economic Governance. Alternative strategies for inclusive growth. Brussels: ETUI.

 • Alsos, K. og L. Eldring (2014), Lovfestet minstelønn i Norge? Søkelys på arbeidslivet 31(3):249-266.

 • Ødegård, A. M., Berge, Ø. & Alsos, K. (2012). A case study of temporary work agencies in the Norwegian construction sector – a growing informal market beyond regulation? Transfer, 18(4).

 • Alsos, K. og L. Eldring (2010), «Husarbeid uten grenser?»Tidsskrift for kjønnsforskning, 4:377-393
 • Alsos, K. (2010), «Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?» Arbeidsrett og arbeidsliv, Bind 5 s. 123-154.

 • Alsos, K. og A.M. Ødegård (2008), Allmenngjøring: Fører det til likeverdige forhold mellom norske og utenlandske arbeidstakere? Søkelys på arbeidslivet, 1.

 • Alsos, K. & Eldring, L. (2008). Labour mobility and wage dumping: The case of Norway. European Journal of Industrial Relations 14(4), 441-459.

 • Alsos, K. (2007). Tillitsvalgtes og fagforbundenes rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsrett.4(2):140-153

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Alsos, K. & Eldring, E. (2016). Minstelønn i Norge og Europa: Status og alternative løsninger. I B. J. Mulder et al. (red.), Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget.

 • Eldring, L. & K. Alsos (2015), Statutory minimum wage regulation in Europe. A necessary evil? In: Randolph, G. & K. Panknin (eds.), Global Wage Debates. Politics or Economics? New Dehli/Washington DC: JustJobs Network Inc, p.171-184.
 • Alsos, K. & Seip, Å. A. (2013). Arbeidsfred og arbeidsrett – en sosial sak. I H. Forbord (red.), Festskrift. Arbeidsdepartementet 100 år. 1913-2013. Oslo: Arbeidsdepartementet.

Bøker

 • Alsos, K., Seip, Å. A. & Nygaard, P. (2016). I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år. Pax Forlag.

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Alsos, K. & Nergaard, K. (2018). Lönebildningen i de skandinaviska länderna. Rapport. 6F – fackförbund i samverkan.

 • Andersen, S. K., Ibsen, C. L., Alsos, K., Nergaard, K. & Sauramo, P. (2016). Entwicklung der Lohnpolitik und Tarifverhandlungen in den nordischen Ländern – Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden im Vergleich. I T. Müller, T. Schulten & G. Van Gyes (red.), Lohnpolitik unter europäischer »Economic Governance« Alternative Strategien für inklusives Wachstum. VSA: Verlag Hamburg.

 • Alsos, K. & Nergaard, K. (2015). Norge – tariffavtale og lovregulering i samspill. I De Nordiske Arbejdsmarkedsmodeller – i Global Konkurrence. Foreningen Norden.
 • Schulten, Thorsten, Kristin Alsos, Pete Burgess, Klaus Pedersen (2012), Pay and other social clauses in European public procurement. An overview on regulation and practices with a focus on Denmark, Germany, Norway, Switzerland and the United Kingdom. Study on behalf of the European Federation of Public Service Unions (EPSU).

Artikler, kronikker, debattinnlegg

 • Alsos, K. & Nergaard, K. (2018). Svårt att hitta en rättvis lönemodell i Norden. Kronikk i Arbetet.

 • Nergaard, Kristine og Kristin Alsos (2016). Hotellstreiken kan tvinge frem ny praksis for lønnsnemnd. Aftenposten. 2. mai.

 • Arbeidsretten 100 år: Kampen mellom juss og forhandlingsmakt. Kronikk i Dagens Næringsliv, 25. januar 2016.

 • Alsos, K. & Eldring, L. (2014). Solidaransvar for lønn – effektivt, men lite brukt. Kronikk i LO-Aktuelt 9/2014.

 • Alsos, K. & Eldring, L. (2012). En europeisk lovfestet minstelønn? Kronikk i LO-Aktuelt 7/2012.

 • Eldring, L. og K. Alsos (2010), Rene hjem, svarte penger. Kronikk i Dagbladet 7.7.2010.
 • Alsos, K. og L. Eldring (2010), Migrant domestic workers – beyond regulation regimes? Paper presented at the European congress of the International Industrial Relations Association (IIRA), 28 June-1 July 2010, University of Copenhagen
 • Alsos, K. og L. Eldring (2006), Extension of collective agreements: The Norwegian case. CLR-News no 3/2006
 • Alsos, K. & Eldring, L. (2006). Virker allmenngjøring? Kronikk i Magasinet for fagorganiserte nr. 8.

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B