Tone Fløtten
Tone Fløtten
Daglig leder

    Utdanning:

    Dr. polit., Universitetet i Oslo

Arbeidsområder:

Tone Fløtten har jobbet med velferdsforskning i en årrekke, og hun har særlig konsentrert seg om forskning på fattigdom og ulikhet, den nordiske modellen og komparativ sosialpolitikk.

Fløtten har omfattende erfaring fra forskning, forskningsledelse og formidling. Hun har vært leder for en rekke prosjekter, nasjonale så vel som komparative. I tillegg har hun erfaring fra redaksjonsarbeid, hun har flere styreverv, hun er medlem i Strategic Advisory Board for Dansk Sosialforskning (SFI), hun sitter i Divisjonsstyret for Vitenskap i Norges Forskningsråd, og hun har vært medlem og nestleder av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning. Hun var også medlem i Fordelingsutvalget, og i det danske Ekspertudvalget om fattigdom.

Forskningstema: Levekår og fattigdom | Inkluderende arbeidsliv | Tjenester og tjenesteutvikling | Den nordiske modellen
+47 41695724
Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red
Fafo-notat 2020:11
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-rapport 2020:02
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-notat 2019:21
Lars Holden og Tone Fløtten
Fafo-notat 2018:22
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2018:04
Fafo-report 2016:38
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe and Bård Jordfald
Fafo-report 2015:07
Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen
Fafo-rapport 2014:42
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2014:46
Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem med bidrag fra Katja Forssén, Tapio Salonen, Lilja Mósesdóttir, Peder J. Pedersen og Stephen Crossley
Fafo-rapport 2014:18
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Anne Hege Strand og Kristian Rose Tronstad
Fafo-rapport 2013:14
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2011:21
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Jon M. Hippe og Bjørn R. Lescher-Nuland
Fafo-rapport 2011:13
Bjørn Richard Nuland, Jens Lunnan Hjort, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hansen
Fafo-rapport 2009:50
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Fafo-report 2009:42
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Fafo-rapport 2009:06
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:11
Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund, Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:09
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2009:05
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen
Fafo-rapport 2008:47
Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp
Fafo-rapport 2008:38
Anna Skårberg og Tone Fløtten
Fafo-rapport 2008:28
Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll
Fafo-rapport 2008:18
Johan Christensen, Tone Fløtten, Christer Hyggen
Fafo-notat 2008:20
Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp
Fafo-rapport 2007:31
Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe
Fafo-notat 2006:24
Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten
Fafo-rapport 476
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter
Fafo-notat 2001:16
Tone Fløtten
Fafo-rapport 303
Tone Fløtten og Axel West Pedersen
Fafo-rapport 207
Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon M. Hippe
Fafo-rapport 192
Jens B. Grøgaard (ed.)
Fafo-report 190
Espen Dahl m.fl.
Fafo-rapport 174
Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt
Fafo-rapport 161
Fafo-notat 1994:10
Fafo-notat 820
Fafo-rapport 139
Tone Fløtten og Birgit Skaldehaug
Fafo-rapport 134
Tone Fløtten
Fafo-rapport 116

Tone Fløtten

Poor, but included?

Tone Fløtten

Barnefattigdom i Norge – hvordan måles det?

Barn i Norge 2013

Steffen Torp, Sævar B. Gudbergsson, Alv A. Dahl, Sophie D. Fosså og Tone Fløtten

Social support at work and work changes among cancer survivors in Norway

Scandinavian Journal of Public Health

Lene Thorsen, Gunhild M. Gjerset, Jon Håvard Loge, Cecilie E. Kiserud, Eva Skovlund, Tone Fløtten og Sophie S. Fosså

Cancer patients’ needs for rehabilitation services

Acta Oncologica

Sæver Berg Gudbergsson, Steffen Torp, Tone Fløtten, Sophie D. Fosså, Roy Nielsen, Alv A. Dahl

A comparative study of cancer patients with short and long term sick-leave after primary treatment

Acta Oncologica

Bjørn Richard Nuland, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hanssen

Kommunenes arbeid med barnefattigdom

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Når kan barn kalles fattige
En opinionsbasert tilnærming

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Barnefattigdom og sosial deltakelse

Tone Fløtten, Axel West Pedersen og Ivar Lødemel

Når problemet er fattigdom

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår
Resultater fra en spørreundersøkelse

Espen Dahl, Tone Fløtten and Thomas Lorentzen

Poverty dynamics and social exclusion - an analysis of Norwegian data

Journal of Social Policy

Tone Fløtten, Arne Grønningsæter, Jon M. Hippe og Jon Christensen

Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt

Mira Sletten, Anders Bakken og Tone Fløtten

Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida

Tidsskrift for Ungdomsforskning
Fattigdom i en velferdsstat

Tidsskrift for velferdsforskning

Tone Fløtten

Fattigdom i en velferdsstat

Tidsskrift for velferdsforskning

Tone Fløtten

Hvordan har de fattige det?

Samfunnsspeilet
Hvordan har de fattige det?

Samfunnsspeilet

Tøne Fløtten og Roy A. Nielsen

Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering

Tone Fløtten og Sissel Trygstad

Fare for et mer todelt arbeidsliv?

Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe

Rikdom i Likhets-Norge

Axel West Pedersen, Tone Fløttenog Gudmund Hernes

Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon

Velferd

Tone Fløtten

Dilemmaer i fattigdomsdebatten

Fontene

Tone Fløtten

Finnes det fattige i Norge?

Velferd

Tone Fløtten

Norsk fattigdomsgrense?

Tone Fløtten

Stakkars Oslo

Plan

Tone Fløtten

Hvorfor sier kvinner nei?

Ergoterapeuten

Tone Fløtten (red.)

Barnefattigdom

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

Hamskifte. Den norske modellen i endring

Tone Fløtten

Poverty and social exclusion – two sides of the same coin
A comparative study of Norway and Estonia

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Tone Fløtten
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Tone Fløtten
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Terje Olsen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Tone Fløtten
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tone Fløtten
Prosjektslutt: 2007
Fullførte prosjekter