logo fafo 194x64
Åsmund Arup Seip

Seniorforsker

Dr. philos., historie, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Arbeidskonflikter, lønnsforhandlinger, lønnssystemer, arbeidstid, offentlig sektor, profesjonshistorie

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Seip, Å. A. (2019). The Battle over a Fair Share: The Creation of Labour Market Institutions in Norway. In F. Engelstad, C. Holst, G. C. Aakvaag (eds.), Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model l (pp 213-2731). De Gruyter.

 • Seip, Åsmun Arup (2018) Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge, i Arbeidsrett, Vol 15 nr. 1, 2018.

 • Seip, Åsmund Arup (2018) The Battle over a Fair Share: The Creation of Labour Market Institutions in Norway, in Engelstad, Fredrik, Holst, Cathrine, and Aakvaag, Gunnar C. (eds.), Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model, Warsaw, Poland: De Gruyter Open.

 • Hansen, Nana Wesley and Seip, Åsmund Arup (2017) Government employers in Sweden, Denmark and Norway: The use of power to control wage and employment conditions, European Journal of Industral Relations, Sage Publications.

 • Nicolaisen, H. & Seip, Å. A. (2014). Barnehager – arbeidsorganisering og kvalitet i en likhetsorientert kultur. Tidsskrift for velferdsforsking, 17(4), 16-29.

 • Ludvigsen, Kari and Åsmund Arup Seip (2009). The establishing of Norwegian child psychiatry: ideas, pioneers and institutions. History of Psychiatry, Vol. 20, No. 77, Sage Publications.

 • Stokke, T. Aa. & Seip, Å. A. (2008). Collective Dispute Resolution in the Public Sector: The Nordic Countries Compared. Journal of Industrial Relations, 50(4).
 • Seip, Å. A. (2003). Lokale lønnsforhandlinger i staten: Hvor går veien videre? Søkelys på arbeidsmarkedet, 2/2003.
 • Seip, Å. A. (1999). Inntektsbegrepet i jordbrukspolitikken: Fra politisk parole til teknokratisk målesystem, tur retur. Historisk Tidsskrift 3/1999, Landbruksøkonomisk Forum 4/1999.
 • Seip, Å. A. (1992). Bokanmeldelse: Gro Hagemann "Skolefolk. Lærernes historie i Norge". Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 6.

 • Seip, Å. A. (1991). Bokanmeldelse: Kari Melby "Kall og kamp. Norsk sykepleierforbunds historie". Historisk tidsskrift, nr. 3.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Seip, Åsmund Arup (2014) “Work migration and labour market regulations in the Nordic countries” in Kettunen, P., S. Kuhnle and Y. Ren (eds.), Reshaping welfare institutions in China and the Nordic countries, Nordic Centre of Exellence Nordwel, Helsinki 2014 and Chinese version, Sino-Nordic Wlefare Research Network, Fudan, Shanghai 2014.
 • Alsos, K. & Seip, Å. A. (2013). Arbeidsfred og arbeidsrett – en sosial sak. I H. Forbord (red.), Festskrift. Arbeidsdepartementet 100 år. 1913-2013. Oslo: Arbeidsdepartementet.
 • Seip, Å. A. (2007). Poor Relief and Welfare Legislation in Norway, 1814-1920. I S. King& J. Stewart (red.), Welfare Peripheries. The Development of Welfare States in Nineteenth and Twentieth Century Europe. Bern: Peter Lang.
 • Seip, Å. A. (2003). De vanskelige barna. Forholdet mellom barnevern og psykisk helse i tiden etter 1945. I E. Benum m. fl. (red.), Den mangfoldige velferden. Gyldendal Akademisk.
 • Seip, Å. A. (2002). Fra marked til forhandlinger - utviklingen av forhandlingssystemet i jordbruket. I H. Rommetvedt (red.), Matmakt - Politikk, forhandling, marked. Fagbokforlaget.

Bøker

 • Alsos, K., Seip, Å. A. & Nygaard, P. (2016). I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år. Pax Forlag.

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Hansen, N. W., Å.A. Seip & L. Eldring, red. (2010), Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. København: Nordisk Ministerråd
 • Seip, Å. A. (2004). Privat Initiative for Public Health: The Emergence of Child Psychiatry in Post-War Norway. I A. Andresen et al. (red.), Public Health and Preventive Medicine 1800 – 2000. Rokkansenteret, Report 1.
 • Seip, Å. A. (1999). Et nytt syn på staten. Forhandlingsrett overfor en statlig arbeidsgiver. LOS-senter Notat 9912. Bergen.
 • Seip, Å. A. (1994). Kirke- og undervisningsdepartementets historie 1814 til i dag. Forprosjekt. Prosjektrapport. Universitetet i Oslo, avd. for historie.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B